Terug naar overzicht

Elsevier: zeven Avansopleidingen beste

Avans moet met gemengde gevoelens kijken naar de score van haar opleidingen in de meeste recente studiebijlage van Elsevier. Naast zeven opleidingen op één, zijn er ook opleidingen die van een topdriepositie gedaald zijn naar de middenmoot.

Elsevier noemt Avans de beste middelgrote hogeschool. Kijk je naar de studenttevredenheid van alle hogescholen, dan zou Avans op een vierde plaats staan onder kleine hbo’s als de NHTV en de Christelijke Hogeschool Ede. Maar ver boven de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, volgens Elsevier de beste grote hogeschool van Nederland. Avans laat ook lokale concurrent Fontys ver achter zich als het gaat om studenttevredenheid.

Toppers en  dalers
Kijken we naar de afzonderlijke score van opleidingen dan valt op dat Avans een aantal toppers in huis heeft, maar er zijn ook opleidingen die veel minder presteren dan vorig jaar. Zo is de opleiding Chemische Technologie gezakt van de tweede naar de achtste plaats. Daar staat tegenover dat de opleiding Informatica is gestegen van een derde naar een eerste plaats.

Faciliteiten
Elsevier heeft onder meer gekeken naar de studenttevredenheid op het gebied van faciliteiten, docenten en toetsing. Vooral op faciliteiten scoren technische opleidingen van Avans vaak minder goed dan opleidingen van andere hogescholen. De ontevredenheid op dit gebied bleek al eerder uit de Nationale Studenten Enquête waar Elsevier gebruik van maakt.

Kijk hieronder hoe jouw opleiding scoort, tussen haakjes staat de positie van dezelfde opleiding vorig jaar mits de opleiding vorig jaar op 1,2 of 3 stond. Overigens heeft Elsevier de opleidingen van Avans die op verschillende locaties worden aangeboden op een hoop gegooid.

Nummer 1
Accountancy (2)
Communicatie (1)
Communication and Multimedia Design (1)
Culturele en Maatschappelijke Vorming (2)
Informatica (3)
Mechatronica (-)
Milieukunde (1)

Nummer 2
Bedrijfseconomie (-)
Bestuurskunde (3)
Bouwmanagement en Vastgoed (1)
Business IT and Management (-)
Commerciële Economie (2)
Gezondheidszorgtechnologie (2)
HBO-Rechten (1)
Integrale Veiligheid (1)
International Business and Management Studies (3)
Small Business en Retail Management (3)

Nummer 3
Bedrijfskunde MER (2)
Bouwtechnische Bedrijfskunde (2)
Fysiotherapie (-)
Human Resource Management (3)
International Business and Languages (3)
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (-)
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (-)
Technische Bedrijfskunde (2)
Werktuigbouwkunde (-)

Overige beoordeelde Avansopleidingen
Autonome Beeldende Kunst 4 (1)
Chemie 4 (-)
Technische Informatica 4 (2)
Verpleegkunde 6 (-)
Vormgeving 6 (-)
Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek 7 (-)
Elektrotechniek 7 (-)
Bouwkunde 8 (-)
Chemische Technologie 8 (2)
Civiele Techniek 8 (-)
Pabo 11 (-)

Punt. Of had jij nog wat?

Sander

Ik denk dat Business IT and Management weer heel snel verdwijnt uit de top 3 nu we opgebokt zitten in het verkrotte gebouw aan de Lovensdijkstraat. Faciliteiten zijn ver te zoeken en iets als een Xplora is er al helemaal niet. Daar gaat je goede naam

2013-09-26 16:27:53

Eric van Oevelen

Als groot en middelgroot op een hoop gaan staat Avans ver bovenaan. En misschien vindt Avans het wel best om zich te profileren als middelgrote speler in het veld. Studenten bedankt, collega's gefeliciteerd! (weinig schrijfruimte hier Punt.!)

2013-09-26 15:54:38

Eric van Oevelen

De nieuwe indeling in groot - middelgroot - specialistisch is een rare kosmetische ingreep van Elsevier. Misschien gevoed door het idee dat het tijd werd voor een nieuwe winnaar. Of dat meer winnaars in meer categorieën tot meer vreugde leidt.

2013-09-26 15:50:30

Arald

Een mooi resultaat! Dat er wat verschuivingen zijn is logisch. Overall is het een mooi resultaat!

2013-09-26 12:14:34

Meer lezen?