Terug naar overzicht

Megagroei hbo valt mee

Het aantal vooraanmeldingen in het hbo is niet met 25 procent, maar met 6 procent gestegen. DUO vergeleek de cijfers van 2013 per ongeluk met een bestand uit 2011.

Vorig jaar hadden zich rond deze tijd bijna 106.000 eerstejaars bij een hogeschool ingeschreven. Op dit moment staat de teller op iets meer dan 112.000, een stijging van 6,3 procent. Dat lijkt een spectaculaire daling ten opzichte van twee weken geleden: toen meldde de Vereniging Hogescholen nog een kwart meer studenten dan vorig jaar. Waar zijn al die mensen gebleven?

Fout gemaakt
De groei leek toen al te groot om waar te zijn en dat blijkt inderdaad het geval. Navraag leert dat er een fout is gemaakt. DUO vergeleek de vooraanmeldingscijfers per abuis met die van 2011 in plaats van 2012. Studielink en de Vereniging Hogescholen merkten dat niet meteen.

Overigens zeggen de vooraanmeldingscijfers lang niet alles. De Vereniging Hogescholen schrijft het zelf in de toelichting: ‘In het vorige studiejaar nam weliswaar het aantal verzoeken tot inschrijving toe, maar nam het aantal definitieve inschrijvingen (iets) af.’ Dat komt bijvoorbeeld doordat een deel van de eerstejaars door loting of selectie niet kan beginnen.

Tussenjaar
Ook is het afwachten wat de gevolgen zijn van het besluit van minister Bussemaker om de basisbeurs voor bachelors pas in 2015 af te schaffen, in plaats van in 2014. Mogelijk kiest een deel van de aspirant-studenten alsnog voor een tussenjaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?