Terug naar overzicht

Platte organisatiestructuur behouden

Mede naar aanleiding van de kwaliteitstoets van de NVAO wil Avans de organisatiestructuur verhelderen en tegelijkertijd de span of control van directies verkleinen. Komt daarmee de tweelagenstructuur van Avans in gevaar?

Bestuursvoorzitter Paul Rüpp legt uit op welke manier het College van Bestuur dat denkt te voorkomen en hoe een en ander gerealiseerd kan worden.

Het College van Bestuur heeft academies gevraagd om te kijken hoe academiedirecties beter ondersteund kunnen worden. Waarom?

‘Het College van Bestuur heeft vorig jaar geconstateerd dat door groei van het aantal studenten de span of control van directies uit de hand loopt. Daarop hebben we twee acties ondernomen. De splitsing van enkele academies, maar we zijn ook gaan kijken naar andere manieren van ondersteuning van academiedirecties. Vervolgens heeft de NVAO geconstateerd dat de platte organisatiestructuur van Avans goed is, maar niet transparant. Het is voor de auditcommissie onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en ook zij geeft in haar aanbevelingen aan dat ze zich zorgen maakt over de werklast van directies.’

Op welke manieren wordt die span of control beheersbaar?

‘Binnen het nadrukkelijke kader dat de tweelagenstructuur van Avans behouden blijft, hebben wij academies gevraagd zich te buigen over drie verschillende modellen. Dat zijn zelfsturende teams, bijvoorbeeld de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch werkt daar al mee. Of extra ondersteuning bij de bedrijfsvoering of de mogelijkheid om docenten tijdelijk de rol van opleidingscoördinator te laten vervullen.’

Krijg je met die laatste optie geen extra bestuurslaag?

‘Ik begrijp dat bij veel academieraden bij het laatste model de grootste zorg zit. Maar het gaat hier niet om een extra bestuurlijke functie. Het gaat erom dat de directie voor een bepaalde periode een aantal vooral primaire procestaken kan overdragen aan iemand op de werkvloer. Vergelijkbaar met de vroegere conrectoren op een middelbare school die tijdelijk die taak hadden samen met hun lesgevende taak en na een bepaalde periode weer voor de klas gingen staan. We wachten nu de invulling van academies af en bewaken de twee-lagenstructuur. Juist het directe contact tussen werkvloer, directie en College van Bestuur is de sterkte van Avans. Dat moeten we behouden.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?