Terug naar overzicht

‘Waarom hij wel en ik niet?’

Een student Informatica tekende beroep aan tegen het negatief bindend studieadvies (bsa) dat hij kreeg. De academie heeft niet ‘onafhankelijk en neutraal gehandeld’, zo luidt zijn bezwaar.

Omdat de student zelf verstek liet gaan tijdens de zitting gisteren in Breda werd de zaak zonder hem behandeld. In zijn verweerschrift laat de student weten dat hij het niet eerlijk vindt dat een andere student wel extra kansen zou hebben gekregen en hij niet. De student had 44,8 van de benodigde 52 studiepunten behaald.

Osiris
Daarnaast moeten er volgens de student nog studiepunten verwerkt worden in Osiris. Voor de vakantie stonden deze nog niet in het systeem en heeft de student de verslagen opnieuw ingeleverd. ‘Als dit daadwerkelijk is gebeurd, hadden deze punten nu wel in Osiris gestaan’, zegt de examencommissie van de Academie voor Engineering & ICT tijdens de zitting, ‘en dat is nog steeds niet het geval.’

Extra kansen
De examencommissie bevestigt vervolgens dat een andere student van de opleiding wel extra kansen heeft gekregen. Ook de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens (COBEX) vraagt zich daarom af: ‘Waarom hij wel en deze student niet?’

Volgens de examencommissie zijn de twee gevallen niet te vergelijken:  ‘Deze student moet nog redelijk wat studiepunten behalen. Ook waren zijn resultaten voor de kernvakken niet hoopgevend, met name die van het vak “programmeren in Java”, een belangrijk onderdeel van de opleiding Informatica.’

Houding
‘Daarnaast had de student nog twee werkstukken open staan, maar heeft hij geen gebruik gemaakt van de herkansingen’, vervolgt de examencommissie. Dat zou tekenend zijn voor de houding van de student. De voorzitter van het COBEX onderkent dit en voegt daaraan toe dat het uitblijven tijdens de zitting ‘ook wel wat zegt’.

De examencommissie geeft aan dat in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding niet beschreven staat onder welke omstandigheden studenten een derde kans verdienen. ‘Maar naast de behaalde resultaten kijken we ook of het een hbo-waardige student is en of we er geloof in hebben.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?