Terug naar overzicht

300 studenten dupe van studieschuld ouders

Driehonderd studenten raken hun aanvullende beurs geheel of gedeeltelijk kwijt, als ouders met een studieschuld meer moeten bijdragen aan de opleiding van hun kinderen.

Dat schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de studiefinanciering ‘vereenvoudigen’ en minder rekening houden met allerlei omstandigheden. Daardoor wordt het voor studenten moeilijker om een aanvullende beurs te krijgen.

Meer bijdragen
Zo blijft de studieschuld van ouders voortaan buiten beschouwing. Of ze maandelijks moeten aflossen bij DUO, maakt niet langer uit voor het bedrag dat ouders geacht worden te betalen aan de studie van hun kinderen. In circa driehonderd gevallen betekent dit dat ze meer moeten bijdragen, aldus Bussemaker.

Ook houdt het kabinet niet langer rekening met het aantal minderjarige broertjes en zusjes dat een student heeft. Op dit moment gaat DUO er nog vanuit dat ouders minder aan een studie kunnen bijdragen als ze daarnaast voor jongere broertjes en zusjes moeten zorgen. Dat gaat veranderen. Kinderen uit een groot gezin hebben voortaan evenveel recht op geld van hun ouders als kinderen zonder broers en zussen.

1.000 euro studiefinanciering minder per jaar
Daar hangt een tamelijk precies prijskaartje aan: 363 euro per jaar per minderjarig kind. De maximale aanvullende beurs is meer dan 3.000 per jaar. Een student met drie broertjes en zusjes zou dan per jaar zo’n 1.000 euro studiefinanciering verliezen of zelfs helemaal geen aanvullende beurs meer krijgen.

De maatregelen zijn onderdeel van een bezuiniging uit het regeerakkoord van 33 miljoen euro. Als alles doorgaat verdwijnt de aanvullende beurs ook voor studenten met spoorloze ouders of voor studenten die ernstig gebrouilleerd zijn met hun ouders.

Zorgen over toegankelijkheid
Maar of alles doorgaat, valt nog te bezien. Veel partijen maken zich zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor lagere inkomens. Zelfs regeringspartij PvdA wil de aanvullende beurs voor studenten met ‘weigerachtige en onvindbare ouders’ behouden.

Bussemaker maakt zich over die toegankelijkheid vooralsnog weinig zorgen. Het bedrag ter hoogte van de aanvullende beurs kan altijd worden geleend, schrijft ze aan de Kamer: ‘De regering verwacht daardoor geen noemenswaardige effecten op de toegankelijkheid.’

Het komt vandaag allemaal aan de orde. Straks debatteert de Kamer over de onderwijsbegroting van 2014.

Punt. Of had jij nog wat?

Mark

Heb hier al sinds het opkomen van de langstudeerboete aangegeven dat dit lang niet zo'n slecht idee was. Helaas hebben prominente organisaties die zichzelf belangrijker vinden dit nooit ingezien. Met de huidige voor studenten nog slechtere situatie.

2013-10-31 11:45:23

Jan

Helemaal mee eens, wanneer er kritiek is op een constructie (wat het geval was bij de langstudeerboete), wil dit nog niet zeggen dat het nooit kan slagen. Een kleine aanpassing had waarschijnlijk voldaan ipv met een heel nieuw plan te komen.

2013-10-31 10:32:23

Anon

Toevoeging eerdere reactie: ja, er zijn uitzonderingen zoals mensen die een keer van studie zijn geswitched etc. Dat had beter uitgewerkt moeten worden. Dat zou tig keer beter zijn dan dit gedrocht van maatregelen.

2013-10-31 09:37:03

Anon

Geweldig hoor. Na alle commotie rondom de langstudeerboete krijgen we dit soort wankele bel;eidsconstructies. Die langstudeerboete was perfect: deed je het goed op school - niets aan het handje Gooi je er met de pet naar - betalen.

2013-10-31 09:34:58

Meer lezen?