Terug naar overzicht

Avans nog lang niet klaar voor 2020

‘Avans moet niet de beste hogeschool zijn, maar de meest inspirerende.’ De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) brainstormde gisteren over Avans in 2020.

Hoe ziet het hoger onderwijs eruit in 2020? Welke processen moet Avans nu in gang zetten om klaar te zijn voor de nabije toekomst? Belangrijke vragen waarop je eigenlijk niet in een uur antwoorden kunt formuleren. Docent- en studentleden van de AMR gingen met elkaar de discussie aan over de toekomst van Avans.

‘Waarom vragen we niet aan studenten wat voor soort docent zij willen?’

Docentlid René van der Burgt trapt de bijeenkomst af met een presentatie over 21st century skills en dat dat vooral meer is dan alleen ICT-middelen. ‘Het is een klein belangrijk onderdeel ervan. Maar het gaat ook om life skills en studenten een bepaalde cultuur meegeven.’ Volgens Van der Burgt worden teveel toekomstplannen van bovenaf gemaakt. ‘Waarom vragen we niet aan studenten wat voor soort docent zij willen?’

Niet alleen sheets oplezen
Een docent moet middels zijn verhaal de lesstof overbrengen. ‘En niet gewoon sheets oplezen, dat kan ik zelf ook’, zegt een van de studentleden. Ook ervaring is erg belangrijk. ‘Docenten die een probleem van verschillende kanten kunnen bekijken. Die praktijkervaring hebben opgedaan.’

‘Avans moet de meest inspirerende hogeschool zijn’

Multidisciplinair samenwerken
Het onderwijs van de toekomst moet multidisciplinair zijn, is een gedeelde mening van veel studentleden. ‘Een doorlopend project waarin je als economiestudent samenwerkt met een bouwkundige en iemand die Informatica studeert. Dat je samen tot een product komt, daar is behoefte aan.’

‘We moeten niet de beste hogeschool zijn volgens de NSE of Elsevier. Dat wil ik helemaal niet’, zegt docentlid Jacques Pijnappels. ‘Avans moet de meest inspirerende hogeschool zijn, dat is veel belangrijker.’

Eén ding wordt vooral duidelijk tijdens de brainstorm: Avans is volgens de AMR nog lang niet klaar voor 2020. ‘De wereld wordt steeds dynamischer, maar Avans is geen dynamische instelling’, is een van de meningen. ‘We lopen overal achteraan, dat zal ook in 2020 zo zijn’, is een andere.

‘Avans is geen dynamische instelling’

Brede visie
Het College van Bestuur gaat volgend jaar de eerste aanzet geven tot een nieuw meerjarenbeleidsplan 2015-2019 en het Leer- en Innovatiecentrum is bezig met een nieuwe visie op onderwijs én op leermiddelen. ‘Waarom gaan die partijen niet bij elkaar zitten, dat hoort allemaal bij elkaar. Waarom zo versnipperd?’, vraagt Van der Burgt zich af. De AMR gaat zich de komende tijd hardmaken voor een brede visie op 2020.

Punt. Of had jij nog wat?

Jan snijders

Het is goed over belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst na te denken, ook door de AMR! Gemiste kans: de mensen die, met anderen, nadenken over een 'onderwijsvisie' zijn niet bij het gesprek betrokken! Versnippering? ... Of nu samen oppakken?

2013-10-03 11:06:42

Anon

‘We lopen overal achteraan, dat zal ook in 2020 zo zijn’ Als dat maar niet betekent dat ze het niet proberen te verbeteren.

2013-10-03 08:28:42

wil kwinten

In de nse komt in ieder geval een vraag voor naar de mate waarin docenten als inspirerend ervaren worden. Ik vermoed dat er een groot verband is tussen deze vraag en de algemene tevredenheid. Dit nav de opmerking van Jacques.

2013-10-02 14:57:55

Meer lezen?