Terug naar overzicht

Internationaliseren is noodzaak

Internationaliseren moet als je studenten wilt klaarstomen voor hun toekomst. ‘De wereld verandert razendsnel, de arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Onze studenten moeten nog zeker veertig jaar werken, dus zij krijgen tijdens hun loopbaan zeker te maken met internationalisering.’

De focusgroep Internationalisering, voortgekomen uit het Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2011-2014, werkt hieraan binnen Avans. De focusgroep heeft de afgelopen jaren al diverse experimenten uitgevoerd. Nieuw is nu een maandelijkse netwerkborrel voor iedereen die zich met het onderwerp bezighoudt, om mensen bij elkaar te brengen en ideeën uit te wisselen.

Donderdagmiddag was in het Grand Café in Den Bosch de eerste editie. Er waren een kleine dertig aanwezigen. Voor de rest van dit studiejaar zijn nog zeven data ingepland, altijd op donderdagmiddag om 15.30 uur. Alle Avans-locaties zullen daarbij aan bod komen.

Going Global
Docent Ton Klerks van de Academie voor Marketing en International Business, gaf een presentatie over internationalisering bij wat voorheen de Academie voor Marketing (AM) was. AM hield eind april de internationale week ‘Going Global’ voor al haar studenten en stelde daarnaast een internationaliseringsnota op.

Klerks: ‘Het doel van deze twee initiatieven was meerduidig: we wilden internationalisering binnen AM laten leven en zichtbaar maken. Mensen moesten enthousiast worden. Maar met de nota willen we het ook echt verankeren. Per opleiding zijn er twee aanjagers aangesteld en ik ben een soort overkoepelende coördinator.’

Tijdens de Going Global-week, zo vertelde Klerks, waren alle AM-studenten om de beurt het vijfde en zesde uur vrij geroosterd. ‘Internationale sprekers gaven gastlezingen. De zalen bij Heineken en Coca-Cola zaten vol.’ In de nota zijn pér opleiding doelen vastgelegd. ‘Bijvoorbeeld dat we met een x aantal buitenlandse instellingen willen samenwerken.’

Nog veertig jaar werken
Carina Haumann, adjunct-directeur van de Academie voor HRM en Bedrijfskunde, deed donderdag een woordje namens de focusgroep. Het AM-voorbeeld noemde zij een succesverhaal en een inspiratie voor andere academies. Waarom is internationaliseren eigenlijk zo belangrijk?

‘Internationalisering is een noodzaak, willen we onze studenten klaarstomen voor hun toekomst. De wereld verandert razendsnel, de arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Onze studenten moeten nog zeker veertig jaar werken, dus zij ontkomen er gewoon niet aan dat zij tijdens hun loopbaan te maken krijgen met internationalisering.’

Niet voltooid
Het huidige MJB loopt tot 2014, over het nieuwe wordt zelfs al voorzichtig nagedacht. De internationalisering van Avans is echter nog lang niet voltooid. Haumann: ‘Wat mij betreft komt internationalisering dan ook zeker, op de een of andere manier, terug in het nieuwe MJB.’

‘Er zijn grote verschillen tussen hoe ver de diverse academies zijn. Sommige opleidingen wisselen al volop studenten uit, hebben buitenlandreizen en vreemde talen in het curriculum, andere doen nog nauwelijks iets. Iedere academie heeft hierin ook zijn eigen ambitieniveau, dat is goed.’

De eerstvolgende netwerkborrel is op donderdag 7 november, van 15.30 tot 17.30 uur, locatie volgt nog. Op donderdag 9 januari wordt de borrel gekoppeld aan de Marokko-reis van de Academie voor Sociale Studies Breda. Meer data en locaties volgen, dus hou de kalender op deze website in de gaten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?