Terug naar overzicht

Keuzegids: Avans niet langer de beste

Niet Avans Hogeschool, maar de Hogeschool Zeeland staat dit jaar bovenaan in de ranglijst van de Keuzegids Hbo Voltijd. Hiermee komt een einde aan drie jaar Avans op één.

Zeeland troeft Avans voor het eerst in drie jaar af en scoort 71 van de honderd punten. De Zeeuwse studenten zijn enthousiast over de 24 kleinschalige opleidingen en blij met de voorzieningen en docenten. De uitval is laag en de studieduur is korter dan gemiddeld.

Avans op twee
Toch doen Avans (69,5 punten) en de NHTV (68,5) weinig voor Zeeland onder. Zij staan dit jaar op de posities twee en drie. Studenten van Avans zijn iets minder tevreden over de faciliteiten en docenten van de hogeschool in vergelijking met de studenten van Hogeschool Zeeland.

De middenmoot van grote hogescholen wordt aangevoerd door Fontys (62,5) en Zuyd Hogeschool (62), die stuivertje hebben gewisseld. Utrecht (55,5), Leiden (55), Amsterdam (53,5) en Inholland (53) eindigen net als vorig jaar onderin het klassement. Wel behalen ze – op Amsterdam na – iets meer punten.

Middelgrote hogeschool
Bij de middelgrote hogescholen wordt de ranglijst opnieuw aangevoerd door de Gereformeerde Hogeschool (82,5) en de Christelijke Hogeschool Ede (78). De door bestuurlijke perikelen geplaagde Rotterdamse kunstenhogeschool Codarts scoort net als vorig jaar het laagst (53), maar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (54) doet het weinig beter. Onderwijskeurmeester NVAO is lovend over de Haagse muziekopleidingen, maar de studenten denken er anders over. Ze zijn kritisch over het onderwijsprogramma en de praktische organisatie.

De kleine particuliere IVA Hogeschool in Driebergen, die managers voor de autobranche opleidt, is met 91 punten de allerbest beoordeelde hogeschool. Maar ook de christelijke en katholieke zelfstandige pabo’s scoren weer goed in de categorie kleinste instellingen.

Kleinschalig onderwijs loont
Wie een opleiding uitzoekt, moet eigenlijk niet op instellingenranglijst afgaan, waarschuwt de Keuzegids. Ook goede hogescholen hebben soms slechte opleidingen – en omgekeerd. De redactie onderscheidt dit jaar 152 topopleidingen. Het zijn merendeels kleinschalige opleidingen: ‘Kleinschalig én intensief onderwijs blijkt te lonen’, aldus de Keuzegids.

De jaarlijkse verschijnende Keuzegids is bedoeld om scholieren te helpen bij hun studiekeuze. De redactie biedt een overzicht van sterke en zwakke punten van opleidingen op grond van studentoordelen uit de Nationale Studenten Enquête. Ook de statistieken over het studiesucces, het aantal contacturen per week en de oordelen van onderwijskeurmeester NVAO wegen mee.

Punt. Of had jij nog wat?

Kees

Nu heeft Avans er ook alles aan gedaan om van die eerste plaats af te komen, en dus met resultaat. Gefeliciteerd!

2013-10-08 09:06:01

Meer lezen?