Terug naar overzicht

Onvoldoende CMV in Keuzegids is tegenvaller

Academiedirecteur Harrie de Werd is verbaasd over de slechte score van de Bredase opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) in de Keuzegids HBO Voltijd. ‘Ik heb het idee dat we op de goede weg zijn.’

CMV Breda krijgt in de recente Keuzegids een eindcijfer van 4,4 en staat daarmee onderaan in de lijst van CMV-opleidingen. De Bossche tegenhanger daarentegen staat met een 7,4 op nummer 1.

Wijzigingen in team
‘Ik moet zeggen dat het resultaat in de Keuzegids een tegenvaller is’, zegt De Werd, directeur van de Academie voor Sociale Studies Breda. In het najaar is de opleiding gevisiteerd en de resultaten daarvan waren positief. ‘Al gaf de visitatie wel aanleiding om dingen anders aan te pakken. Zo zijn er wat wijzigingen aangebracht in het team. Dat heeft plaatsgevonden na de NSE dus dat heeft nog geen effect gehad op die meting.’

De opleiding valt onder meer in de categorie ‘zwakke groep’ als het gaat om contacturen. ‘Inmiddels hebben we geborgd dat studenten in de propedeusefase 12 contacturen per week krijgen. Daarmee voldoen we aan de opgelegde eisen’, zegt De Werd.

Oud zeer?
De academiedirecteur heeft naar aanleiding van de Keuzegids binnen de academie onderzoek gedaan naar de oorzaak van de slechte score. ‘Dat heeft weinig opgeleverd. Ik heb het idee dat we met de opleiding op de goede weg zijn. Het zou natuurlijk kunnen dat er nog oud zeer zit bij bijvoorbeeld vierdejaarsstudenten.’

De Werd gaat de resultaten bespreken  met de Bossche collega’s. ‘De samenwerking met de academie in Den Bosch verloopt steeds beter en we kunnen ongetwijfeld nog iets van hen leren.’

Punt. Of had jij nog wat?

Sil Sanders

Momenteel ben ik vierdejaars CMV student en ondanks dat ik niet geschokt ben van het lage cijfer ben ik van mening dat CMV geen overbodige studie is. Twaalf contacturen vind ik zelf óók te weinig, studenten hebben theorie en praktijk nodig.

2013-10-11 15:12:20

Student I

Op de opleiding Informatica wordt er vanuit gegaan dat je 13 uur thuis werkt aan school, 13 uur werkt aan een project en dat je 13 uur les krijgt. In feite komt het erop neer dat je 2 dagen naar school gaat want de projecten/school werk stelt niks vo

2013-10-11 14:14:06

Jaap Koolraap

Vind het sowieso beetje een studie die wordt gestuurd vanuit de linkse hobby. Totaal overbodig

2013-10-11 11:47:17

Student afdeling AE&I

Ja inderdaad. 12 uur kan je geen lesweek noemen. Wij hadden al 16 uur per week alleen voor het proihect en daarnaast nog reguliere lessen. 40 urige lesweken zijn standaard. (Mechatronica)

2013-10-11 10:55:09

anoniemus

Uh, sorry hoor maar 12 contacturen per week stelt toch niks voor? Dat zijn maar 2 schooldagen! Zijn dit tegenwoordig de minimale eisen?

2013-10-11 09:46:43

Meer lezen?