Terug naar overzicht

Teleurstelling over Lerarenagenda

De Algemene Onderwijsbond is niet enthousiast over de vrijdag gepresenteerde ‘Lerarenagenda’. Volgens voorzitter Walter Dresscher doet het document niets anders dan de problemen in het onderwijs ‘versluieren’.

‘Teleurstellend’, vindt Dresscher de maatregelen waarmee onderwijsminister Bussemaker de positie van leraren wil verbeteren. Hij heeft vooral weinig vertrouwen in het verplichte register waar in 2017 alle docenten in geregistreerd moeten staan. De bedoeling is dat het aantal onbevoegden voor de klas flink wordt teruggedrongen, maar volgens Dresscher maakt de minister het probleem met haar plannen alleen maar erger.

Beroepenregister
Minister Bussemaker wil namelijk niet alleen leraren registeren, maar alle ‘onderwijsgevenden’. Of iemand een lerarenopleiding heeft voltooid, doet volgens Dresscher niet ter zake, en dat vindt hij ‘onvoorstelbaar’: ‘Een beroepenregister moet zekerheid verschaffen over de capaciteiten en is een kwaliteitswaarborg. Maar in het onderwijs wordt het een sluier waarachter bewindslieden en werkgevers straks kunnen verhullen dat leerlingen geen eerstegraads leraar Nederlands voor de klas hebben in hun eindexamenjaar.’

Hij vreest dat werkgevers ook mét een register onbevoegde docenten voor de klas blijven zetten. ‘Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van die collega’s, maar het leraarschap wordt er door gedevalueerd’, aldus Dresscher.

Termijnen voor behalen bevoegdheid
Het ministerie van Onderwijs wil de onbevoegde leraren juist registeren om een beter zicht te krijgen op de omvang van het probleem, schrijft Bussemaker aan de Kamer. ‘Immers, alleen als ook de onbevoegde leraren zich geregistreerd hebben, kan worden nagegaan of zij zich aan de wettelijke termijnen voor het behalen van de bevoegdheid houden.’

Minister Bussemaker presenteerde vrijdagmiddag de Lerarenagenda, een reeks afspraken die het beroep van leraar aantrekkelijker moeten maken en het onderwijs moeten verbeteren. Niet alleen het lerarenregister moet daaraan bijdragen. Jonge docenten moeten beter worden begeleid, lerarenopleidingen mogen strenger selecteren en er komen meer mogelijkheden om een baan in het onderwijs te combineren met een functie in het bedrijfsleven.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?