Terug naar overzicht

Geen numerus fixus op deel Avansopleidingen

Er komt komend studiejaar geen numerus fixus op opleidingen als Communicatie, Commerciële Economie, Bedrijfskunde MER, Small Business en Retail Management en de sociale studies. ‘Studentengedrag is lastig te sturen.’

Voor de zomer besloot het College van Bestuur numerus fixus aan te vragen voor een grote groep opleidingen van Avans. Dat besluit is nu teruggedraaid. Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur, legt uit waarom.

‘We willen beheerst groeien’

‘Vorig jaar hebben we voor een klein aantal opleidingen de numerus fixus gehanteerd. We willen beheerst groeien. Bij een grote toeloop kan de kwaliteit onder druk komen te staan. Daarnaast hebben we ook gekeken naar het arbeidsmarktperspectief.’

Forse krimp
Bij de start van dit studiejaar bleek echter dat de fixus-aantallen voor opleidingen als Commerciële Economie niet gehaald zijn. Sterker, er is sprake van een forse krimp. ‘Dat is ook niet goed voor de kwaliteit. Jonge, enthousiaste docenten moet je dan weer laten gaan.’

‘Blijkbaar is een numerus fixus geen manier waarop je eenvoudig en precies kunt sturen op de gewilde instroom’

Naar nu blijkt hebben veel potentiële Avansstudenten zich laten afschrikken door de numerus fixus en zijn ze bij andere hogescholen in de regio de opleiding van hun keuze gaan volgen. ‘Daarom hebben we dus voor veel opleidingen de numerus fixus weer losgelaten’, zegt Zijderveld. ‘Blijkbaar is een numerus fixus geen manier waarop je eenvoudig en precies kunt sturen op de gewilde instroom. Studentengedrag laat zich lastig sturen.’

Verlengen onderwijstijd
In overleg met de academiedirecteuren is afgesproken dat bij druk op gebouwen en faciliteiten in verband met een eventuele forse groei van studentenaantallen de oplossing gezocht wordt in het verlengen van de onderwijstijd; meer lessen in de avonduren. ‘De groepen moeten niet groter worden en er kan ook geen sprake zijn van minder contacturen.’

Voor de opleidingen Advanced Business Creation, Fysiotherapie, Verpleegkunde en HBO-Rechten blijft de numerus fixus gehandhaafd conform eerdere besluitvorming. Voor Communication and Multimedia Design blijft de fixus gehandhaafd maar de capaciteit wordt verhoogd naar 460 nieuwe studenten. Dat was vierhonderd.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?