Terug naar overzicht

216 jeugdzorgmedewerkers volgen EVC-traject Avans

Jeugdzorgmedewerkers met een mbo-diploma en die willen aantonen op hbo-niveau te werken, kunnen aankloppen bij het EVC-centrum van Avans.

De overheid wil de kwaliteit van jeugdzorg in Nederland verbeteren, daar hoort onder andere een register bij waarin alle jeugdzorgmedewerkers staan die in een HBO functie werkzaam.

Hbo-niveau aantonen
‘Veel mbo’ers zijn in hun loopbaan bij de jeugdzorg doorgestroomd naar hbo-functies. Het zijn professionals die hun werk goed doen, maar niet over een hbo-diploma beschikken’, legt Monique van Gestel van het EVC-centrum uit. ‘Via het EVC-traject kunnen zij dat hbo-niveau wel aantonen en zodoende in het register komen.’

216 jeugdzorgmedewerkers
Avans is trekker van een assessmentprogramma waaraan landelijk inmiddels meer dan 216 medewerkers uit de jeugdzorg meedoen. Het programma is uniek in zijn soort. ‘Het is een uitgebreid traject: Bij de meeste EVC-assessment toets je mensen op twaalf competenties, bij dit programma zijn dat er 23’, legt Van Gestel uit. Om dit uit te kunnen voeren zijn landelijk assessoren geworven en getraind uit het werkveld. Avans werkt voor het uitvoeren van de assessments samen met deze werkveldassessoren en met de Academie voor Sociale Studies Breda, de Christelijke Hogeschool Ede en Inholland.

Verkorte opleiding
Kandidaten die het traject positief afsluiten, kunnen aansluitend kiezen voor een verkorte opleiding bij de Academie voor Sociale Studies Breda of bij de Christelijke Hogeschool Ede om alsnog een hbo-diploma te halen. ‘Ik verwacht dat ongeveer de helft van de kandidaten die aan het einde van de EVC proceduren aantonen dat zij hiervoor de juiste kwalificaties hebben dat gaat doen. Ze hebben nu de kans om een hbo-diploma te halen en aangezien het deeltijdonderwijs waarschijnlijk over een paar jaar duurder wordt, zullen veel kandidaten die kans nu aangrijpen’, zegt Van Gestel.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?