Terug naar overzicht

Bedrijfseconomie moet opnieuw geaccrediteerd

De visitatie en accreditatie van de deeltijdopleiding Bedrijfseconomie moet opnieuw worden gedaan, omdat de onafhankelijkheid van een van de panelleden ter discussie staat. Mogelijk worden de andere bedrijfseconomische opleidingen van Avans geheel of gedeeltelijk opnieuw gevisiteerd.

Accreditatiepanels worden samengesteld door de NQA. Alle panelleden tekenen daarbij een onafhankelijkheidsverklaring om op die manier de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Bij de accreditatie van de deeltijdopleiding Bedrijfseconomie is gebleken dat de maatschapgenoot van een van de panelleden af en toe werkzaamheden uitvoert voor Avans. ‘Het is allemaal redelijk onschuldig, maar we hebben het toch meteen gemeld bij de NVAO’, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans.

Nieuw panel
Na overleg met NQA en NVAO is geconstateerd dat het betrokken panellid inderdaad de onafhankelijkheidsverklaring niet had mogen tekenen. Gevolg hiervan is dat er een nieuw panel moet worden samengesteld dat de visitatie en accreditatie over gaat doen. Dit nieuwe panel bepaalt zelf of de reeds positief geaccrediteerde BE-opleidingen bij Academie voor Financieel Management, de Academie voor Algemeen en Financieel Management en de Avans School of International Studies ook geheel of gedeeltelijk opnieuw gevisiteerd moeten worden.

De NVAO en Avans wensen op geen enkele wijze de objectiviteit van de beoordeling ter discussie te stellen en kiezen daarom voor deze maatregel. ‘Het is voor alle betrokken partijen vervelend, maar de kwaliteit van het hoger onderwijs mag niet ter discussie komen te staan’, zegt Rüpp.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?