Terug naar overzicht

AGZ stopt met Fysiotherapie in deeltijd

De Academie voor Gezondheidszorg stopt in ieder geval de komende twee studiejaren met het werven van studenten voor de opleiding Fysiotherapie in deeltijd. Academiedirecteur Nicole van Son licht het besluit toe.

Waarom stopt de academie met het werven van studenten voor deze deeltijdopleiding?

‘Daar is een aantal redenen voor. Ten eerste verandert er de komende tijd enorm veel in de zorg. Niet alleen in de financiering, maar ook de nieuwe beroepsprofielen voor fysiotherapie waar nu aan gewerkt wordt. Daarnaast constateren we dat het aantal arbeidsplaatsen afneemt.’

Maar dan zou je toch ook een beperkt aantal deeltijdstudenten kunnen werven?

‘Deeltijdonderwijs vergt meer energie dan voltijdonderwijs. Gezien de snelle ontwikkelingen in de zorg en het afnemen van het absorptievermogen van de arbeidsmarkt, kiezen we er nu voor om te focussen op de voltijdopleiding. We moeten meegaan met de innovatie in de zorg. We hebben de ambitie om regionaal een grotere rol te spelen als kennispartner. Daar moeten we op gaan profileren.’

Waarom een stop van twee jaar?

‘De beslissing geldt in ieder geval voor twee jaar. Daarna wordt opnieuw gekeken naar onder meer de situatie op de arbeidsmarkt. Mocht er dan toch weer een deeltijdvariant komen dan gaan we die meteen aanbieden binnen het nieuw te vormen deeltijdinstituut van Avans.’

Daarmee verdwijnt tijdelijk de enige bekostigde deeltijdopleiding Fysiotherapie.

‘Ja dat klopt. Landelijk zijn wij de enige hogeschool die Fysiotherapie in deeltijd aanbiedt. Dat betekent ook dat we deeltijdstudenten uit het hele land binnenkrijgen die stages lopen verspreid over een groot gebied. Dat is tegenstrijdig aan de regionale rol die we willen spelen.’

Wat betekent het voor huidige deeltijdstudenten?

‘Helemaal niks. De huidige tweehonderd studenten maken gewoon hun opleiding af. We blijven dezelfde kwaliteit bieden.’

En voor het aantal arbeidsplaatsen binnen de academie?

‘Voor de komende twee jaar heeft het geen consequenties. Een deel vangen we op door natuurlijk verloop en met het nieuw te ontwikkelen curriculum. Over de situatie over twee jaar kan ik nog weinig zeggen. Dan zou het ten koste kunnen gaan van een bepaald aantal fte’s. Het kan ook dat de arbeidsmarkt zodanig is verbeterd dat we besluiten de numerus fixus op de voltijdopleiding te verlagen.’

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?