Terug naar overzicht

Colleges over veiligheidskwesties

De komende weken gaan het Brabants Dagblad en het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool een samenwerking aan in de vorm van drie zogeheten BD Colleges. Drie avonden wordt er een lezing gegeven rondom het thema veiligheid.

Lector Sjaak Khonraad trapt af op 14 november met een lezing over Oost-Europeanen in Noord-Brabant. Hij gaat in op de vraag of Oost-Europese migranten Brabant onveiliger maken. Volgens de Avanslector zijn er nog veel misverstanden en onwetendheid rondom deze groep.

Privacy
Op 21 november gaat docent Integrale Veiligheid Wil van Limpt in op privacy en veiligheid in de digitale wereld. De overheid en bedrijven verzamelen steeds meer gegevens over ons. Half oktober gaf de docent ook al een Academielezing in Breda over dit onderwerp.

Tot slot vertelt lector Emile Kolthoff op 28 november over veiligheid en toezicht in de wijk. Hij gaat in op landelijke trends en zoomt in op wijkniveau, waarbij zaken als leefbaarheid en objectieve en subjectieve veiligheid aan bod komen.

Aanmelden
De BD Colleges zijn steeds op donderdagavond, van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur, toegang is gratis voor iedereen van binnen en buiten Avans. Na afloop is er een borrel. Op 14 en 28 november vindt de lezing plaats in ruimte OC006 en op 21 november in OF001. Meld je hier aan.

Punt. Of had jij nog wat?

ANon

De lokalen beginnen allemaal met een O. Die O staat voor Onderwijsboulevard, 's-Hertogenbosch.

2013-11-13 13:00:17

Anon (2)

Ik ga er vanuit dat de colleges worden gegeven op de locatie onderwijsboulevard te 's-Hertogenbosch

2013-11-13 12:41:52

Stef

Mocht er interesse zijn naar aanleiding van dit artikel dan is het wellicht handig om te weten op welke Avans locatie de lezingen plaatsvinden...

2013-11-13 12:23:46

Meer lezen?