Terug naar overzicht

EDI wil verder kijken dan techniek

Het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) wil zich niet alleen focussen op de technische kant van duurzaamheid. ‘Duurzaamheid is meer dan alleen techniek. Er zit ook een sociale en een politieke kant aan.’

Het expertisecentrum, dat gisteren een Duurzaamheidscafé hield op Avans in Den Bosch, bestaat al vier jaar, maar zat tot nu toe eigenlijk nog altijd in de oprichtingsfase. Voor 2014-2017 moet het EDI zijn eerste meerjarenplan op papier gaan zetten, waarin wordt vastgelegd welke richting het expertisecentrum op wilt.

Maakbaarheid
Daarom waren voor de bijeenkomst vertegenwoordigers uit alle richtingen uitgenodigd, onder andere wethouder Robert Visser van Son en Breugel en architecten Ro Koster en Ad Kil. Na diverse lezingen gingen de gastsprekers met elkaar in debat. Die discussie gebruikt het EDI voor haar meerjarenplan.

‘Duurzaamheid is meer dan alleen techniek’, licht Willem den Ouden, directeur van het EDI, na afloop van het debat toe. ‘Er zit ook een sociale en een politieke kant aan. Je moet rekening houden met wet- en regelgeving, met cultuur en gedrag, met de maakbaarheid van de samenleving. Daar draait het Duurzaamheidscafé vandaag om.’

Overstap
Op zich werkt het EDI al behoorlijk multidisciplinair. Maar het lectoraat Finance & Sustainability hoort nu bijvoorbeeld nog bij het EDI, maar gaat naar het nieuw op te richten expertisecentrum rondom ondernemerschap. Den Ouden: ‘Die overstap zette ons aan het denken. Wij moeten als EDI bewaken dat we niet puur een technisch expertisecentrum worden.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?