Terug naar overzicht

Geen propedeuse vanwege ontvoering neef

Je neef wordt in Afghanistan ontvoerd door de Taliban, en je bruiloft gaat niet door. Het zijn de persoonlijke omstandigheden van een student die hij aanvoert als bezwaar tegen zijn negatief bindend studieadvies.

De Bredase student Communication & Multimedia Design haalde net niet voldoende studiepunten voor zijn propedeuse. Dat komt door omstandigheden in zijn privéleven, verklaarde hij afgelopen week tijdens een zitting van het College van Beroep voor de Examens (COBEX). ‘Familie betekent veel voor ons. De ontvoering van mijn neef heeft dan ook een grote impact. Mijn moeder krijgt regelmatig mijn tante in tranen aan de telefoon.’

Uitgebreide bewijsvoering
De jongen maakte een afspraak met zijn studieloopbaanbegeleider, die hem adviseerde contact op te nemen met een decaan. Dat heeft hij gedaan, verklaart hij. En volgens de betreffende decaan heeft er inderdaad een afspraak plaatsgevonden. Dat blijkt ook uit de uitgebreide e-mailwisseling die de student als bewijsvoering meebracht naar de zitting.

‘In hoeverre kunnen we iemand geloven die fraudeert?’

Fraude
Als later in datzelfde jaar zijn verloving wordt verbroken en de student fraude pleegt, wordt het volgens de examencommissie wel een heel moeilijk verhaal. ‘In hoeverre kunnen we iemand geloven die fraudeert?’ Daarnaast is het voor hen reden om aan de motivatie van de student te twijfelen.

Dat is volgens de student volstrekt niet nodig: ‘Ik weet dat het fout was om het verslag van iemand over te nemen. Ik deed dit vanwege mijn problemen. Achteraf heb ik veel spijt. Ik heb me vanaf dag één honderd procent ingezet voor mijn propedeuse. Ik moest er na de vakantie nog even inkomen, maar de rest van het studiejaar heb ik bijna al mijn studiepunten gehaald!’

De examencommissie wilde in eerste instantie rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de student maar zegt geen verzoek van de student te hebben ontvangen over een mogelijke herkansing of verlening van het propedeusejaar. ‘Het klinkt een beetje als een student die op het allerlaatste moment aan de bel trekt.’

Aangehouden
De student geeft echter aan dat hij bij de examencommissie een verzoek heeft ingediend en dat er een tweede gesprek met de decaan heeft plaatsgevonden. ‘Dat kan ik bewijzen’, zegt hij. De rechter van het COBEX vindt dat de jongen de kans moet krijgen om dit aan te tonen. Ze vraagt de examencommissie of er een mogelijkheid bestaat om de betreffende e-mails na te sturen zodat het besluit kan worden herzien. De examencommissie gaat akkoord, de zaak wordt aangehouden.

Punt. Of had jij nog wat?

Jaap Koolraap

Op het laatst aan de bel trekken, altijd makkelijk om dat aan te halen, maar geeft het zo'n iemand nou minder recht? Wanneer het tot op het laatst nog goed kan komen, zijn er weinig redenen om dan al aan de bel te trekken. Fraude daarentegen wel...

2013-11-08 10:35:54

Jesse

Fraude moet gewoon gestraft worden. Als hij met fraude zijn diploma haalt, is mijn Avans diploma vervolgens minder waard. En op het aller laatste pas met zoiets komen.. Die heb waarschijnlijk gewoon te veel niks gedaan.

2013-11-08 01:49:54

Johan

De tranen schieten me in de de ogen. Maar eens afwachten of student X er over twee jaar nog zit. Cum Fraude ? ........... weinig geleerd van InHolland.

2013-11-07 20:18:17

Meer lezen?