Terug naar overzicht

‘Hbo-niveau is omhoog gegaan’

Tientallen opleidingen kregen de afgelopen drie jaar een ‘gele kaart’ omdat hun scripties niet goed genoeg waren. Stelt onderwijskeurmeester NVAO te hoge eisen aan oude lichtingen studenten? Nee, zegt voorzitter Anne Flierman.

Vorige maand kreeg de communicatieopleiding van de Hogeschool Zeeland, de beste grotere hogeschool van Nederland volgens de Keuzegids, een ‘gele kaart’: één op de vijf goedgekeurde communicatiescripties had eigenlijk een onvoldoende moeten krijgen, oordeelde het panel van deskundigen dat de opleiding voor de NVAO onderzocht.

‘Je kunt niet verwachten dat studenten meteen voldoen aan de nieuwe eisen’

De Zeeuwse collegevoorzitter Adri de Buck was het daar niet mee eens: in een interview met het Radio 1-Journaal zei hij dat de eisen aan de afstudeerscripties in 2010 door zijn opleiding verscherpt zijn en dat ook het onderwijsprogramma daarop is aangepast. ‘Dan kun je natuurlijk niet verwachten dat ook de studenten uit oudere cohorten, die toen al aan het afstuderen waren, meteen aan de nieuwe eisen zouden voldoen.’

Dat is ook niet gebeurd, stelt NVAO-voorzitter Anne Flierman. ‘Kennelijk voldeden ze niet aan de oude normen. Het gaat om afstudeerwerk uit de periode 2009 tot 2011. We kunnen natuurlijk niet van studenten eisen dat ze morgen voldoen als we het niveau vandaag verhogen.’

Tijdelijke maatregelen
Hoe snel kan dat dan wel? Opleidingen met een gele kaart krijgen één à twee jaar om het afstudeerniveau te verhogen. Is dat genoeg? Flierman: ‘Dat denk ik wel, want de verbetering van het onderwijs hoeft niet altijd in het eerste studiejaar te beginnen. Een herstelplan van opleidingen met een gele kaart kan bestaan uit tijdelijke maatregelen voor studenten die in hun laatste jaar zitten en blijvende maatregelen om het onderwijsprogramma als geheel te verbeteren. Scripties worden daardoor snel beter.’

Flierman stelt vast dat het hbo-niveau de laatste paar jaar omhoog is gegaan. Het grote aantal gele kaarten dat de NVAO nu uitdeelt lijkt een andere kant op te wijzen, maar dat is volgens hem slechts schijn. ‘Tot 2011 konden we zwakke opleidingen alleen sluiten en dat gebeurde zelden. Nu we ze eerst mogen waarschuwen gebeurt dat ook. De herstelperiode is bij uitstek de kans om verbeteringen te laten zien. Als de opgaande lijn in het hbo doorzet denk ik trouwens dat het aantal gele kaarten weer snel minder zal worden.’

‘Studenten die nog niet op afstudeerniveau zijn worden vaker dan vroeger tegengehouden’

Intussen zit de schrik er wel goed in bij veel opleidingen. Flierman: ‘Studenten die nog niet op afstudeerniveau zijn worden vaker dan vroeger tegengehouden. Ik weet van opleidingen waar bij twijfel niet twee, maar zelfs vier mensen naar een scriptie kijken om uit alle macht te voorkomen dat het eindcijfer niet zal kloppen. Dat levert veel extra workload op, waar wij als NVAO niet om vragen.’

Hij ziet een pendulebeweging: ‘Een tijd lang is men wat makkelijk en nu slaat de slinger de andere kant op. Maar laten we ons niet gek maken. Opleidingen die een waarschuwing krijgen behouden hun accreditatie en krijgen tijd om zich te verbeteren. Normaal gesproken moet dat lukken.’

Punt. Of had jij nog wat?

Anon

Om met de concurrentie van andere landen mee te gaan is het wel noodzaak dat Nederland meegroeit. Eisen moeten dus zwaarder worden, want anders verlies je je sterke positie als kennisland.

2013-11-07 10:56:19

Meer lezen?