Terug naar overzicht

Meer collegegeld voor excellente studies

Een aantal instellingen in het hoger onderwijs mag vanaf volgend studiejaar meer collegegeld vragen aan studenten die excellent onderwijs willen.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag ingestemd met een experiment, waarbij een hoger bedrag wordt gevraagd voor zwaardere lesprogramma’s. Zulke speciale programma’s heten Honours Tracks.

Uitdaging
De zwaardere studies zijn bedoeld voor studenten die behoefte hebben aan intensieve trajecten, omdat ze niet genoeg worden uitgedaagd door de reguliere lesstof.

Een beperkt aantal instellingen mag meedoen met het experiment, om te voorkomen dat de uitgaven aan deze programma’s ten koste gaan van die aan het overige onderwijs.

Dubbel collegegeld
Dit studiejaar moeten voltijdstudenten voor een hogeschool of universiteit 1.835 euro collegegeld betalen. Volgend jaar is dat 1.906 euro. Aan de ‘excellente’ studenten mag maximaal twee keer zo veel worden gevraagd.

Studenten kunnen krediet aanvragen voor het volgen van de Honours Tracks. Onderwijsinstellingen moeten een dispensatieregeling hebben voor studenten die het verhoogde collegegeld niet op kunnen brengen. Ook moeten de hogescholen en universiteiten duidelijk communiceren dat excellente opleidingen duurder zijn dan normale lesprogramma’s.

Toegankelijkheid
Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) kiest voor een experiment, omdat ze wil weten wat voor effect een prijsverhoging heeft op de toegankelijkheid en het aanbod van de Honours Tracks.’Het is nu al moeilijk om er meer dan een paar studenten voor geïnteresseerd te krijgen’, zei ze in de Tweede Kamer.

Instellingen die eraan mee willen doen, kunnen volgend jaar en in 2015 een aanvraag indienen. De experimenten lopen uiterlijk tot 2019.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?