Terug naar overzicht

‘Persoonlijk opleidingsbudget niet schrappen’

De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) stemt niet in met het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om vanaf 1 januari 2014 de persoonlijke opleidingsbudgetten te schrappen. ‘De bal wordt uit het spel gehaald, maar niemand wist dat de wedstrijd afgelopen was.’

In november heeft het College van Bestuur van Avans besloten dat de persoonlijke opleidingsbudgetten al op 1 januari 2014 zouden vervallen in plaats van de eerder gecommuniceerde termijn van eind 2014. Dit in het kader van een nieuw professionaliseringsplan van Avans.

Twee tot drie miljoen euro
Volgens de cao heeft iedere medewerker jaarlijks recht op geld voor scholing. Sommige medewerkers hebben dit geld de afgelopen jaren opgespaard omdat ze bijvoorbeeld een wat duurdere cursus wilden volgen. Dat geld zou dan per 1 januari ineens verdwenen zijn. Naar schatting van de AMR-leden moet er nog zo’n twee tot drie miljoen euro in de persoonlijke opleidingsbudgetten zitten.

Ten tijde van het voorgenomen besluit voerden verschillende academies en diensteenheden al functioneringsgesprekken of waren die net afgerond waarin een invulling van het persoonlijke opleidingsbudget een grote rol speelde. Wat nu? Gisteren stond het onderwerp op de agenda van de AMR.

Paniekvoetbal
‘Medewerkers en directeuren worden ineens geconfronteerd met deze beslissing en dat heeft de afgelopen weken geleid tot paniekvoetbal’, constateert docentlid René van der Burgt. ‘Eerst komt het voorgenomen besluit, dan volgt er een brief dat nog openstaande budgetten in 2013 moeten worden opgemaakt, gevolgd door nog een schrijven dat de scholingsactiviteit ook echt in 2013 moet plaatsvinden. En dat in de laatste twee maanden van het jaar.’

Onrust binnen de organisatie
‘Het College haalt de bal uit het spel, maar geen enkele speler was op de hoogte dat de wedstrijd al afgelopen is’, zegt docentlid Gertruud Smit. ‘Voor de hardwerkende medewerker voelt dit verkeerd aan’, vindt docentlid Reynier Janse. ‘Vergeet niet dat sommigen hun budget niet hebben opgemaakt omdat ze daar geen tijd voor vrij konden maken. Je kweekt hiermee onrust binnen de organisatie.’ Ook docentlid Marcel van der Molen is van mening dat het schrappen van het persoonlijk opleidingsbudget ‘niet de schoonheidsprijs verdient’.

Academiebegroting
Paul Veroude, van de Bouwcommissie, wijst op nog een ander punt: ‘De invulling van de persoonlijke opleidingsbudgetten zijn onderdeel van de academiebegroting 2014. Die is voor mijn academie al goedgekeurd. Dat traject zou dan ook helemaal overnieuw moeten.’

De AMR adviseert het College van Bestuur de huidige regeling omtrent het persoonlijke opleidingsbudget voor 2014 te handhaven als overgangsjaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Eric van Oevelen

Heel goed dat de AMR hierin een duidelijk standpunt inneemt. Ik heb in mijn laatste functioneringsgesprek afgesproken dat ik mijn 'gespaarde' bedrag nuttig zou besteden in 2014. Die afspraak zou nu ineens doorkruist worden door hapsnap beleid.

2013-12-11 19:11:03

Meer lezen?