Terug naar overzicht

Hogescholen willen scherpe selectie mbo’ers

De Vereniging Hogescholen is niet tevreden over de eisen die minister Bussemaker wil stellen aan mbo’ers die doorstuderen in het hbo. Voorzitter Thom de Graaf noemt de maatregel ‘een goede eerste stap, maar tegelijk volstrekt ontoereikend’.

Vanaf september 2015 heeft zo’n 5 procent van de mbo’ers niet meer automatisch toegang tot de hbo-opleiding van hun keuze. Met de maatregel wil Bussemaker de uitval onder mbo’ers aanpakken. Maar de hogescholen blijken nog lang niet tevreden met de verscherpte eisen. Voorzitter Thom De Graaf: ‘Met deze maatregel blijft de situatie bestaan dat te veel mbo-studenten op een verkeerde hbo-opleiding terechtkomen waardoor het uitvalpercentage hoog blijft.’

Instroomeisen voor meer opleidingen
Hogescholen willen dat er instoomeisen gaan gelden voor alle opleidingen waar in het eerste jaar meer dan 20 procent van de mbo’ers uitvalt. ‘In dat geval zouden zo’n zesduizend mbo-studenten met instroomeisen te maken krijgen’, aldus De Graaf. ‘Afgezet tegen de zevenduizend mbo-uitvallers per jaar heb je dan de grootste groep te pakken.’

Drastische plannen
Aanvankelijk waren de plannen van minister Bussemaker een stuk drastischer dan nu het geval is. Mbo’ers zouden alleen nog rechtstreeks toegang krijgen tot ‘verwante’ opleidingen, maar na onderzoek van het Hoger Onderwijs Persbureau bleek dat daar weinig reden toe was. In het eerste jaar vallen mbo’ers weliswaar vaker uit dan havisten (23 tegen 13 procent), maar na vijf jaar hebben ze vaker een hbo-diploma (52 tegen 49 procent).

Bovendien doen mbo’ers het niet of nauwelijks slechter als ze overstappen naar een andere sector. Soms doen ze het zelfs beter: mbo’ers van economische opleidingen bijvoorbeeld, die voor een technische hbo-opleiding kiezen, overleven het eerste jaar net iets vaker dan mbo’ers met een technische vooropleiding.

Knelpunten bij aansluiting mbo en hbo
Toch hoopt de Vereniging Hogescholen ‘grote winst’ te behalen. De grootste knelpunten liggen in het eerste jaar, bij de aansluiting tussen mbo en hbo, laat een woordvoerder desgevraagd weten. ‘Hogescholen willen alle studenten zo goed mogelijk voorbereiden op hun opleiding. We doen er dan ook alles aan om te zorgen dat de juiste student op de juiste plek terechtkomt.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?