Terug naar overzicht

‘Lectoren moeten meer lesgeven’

Hogescholen moeten hun studenten meer bijbrengen dan alleen de vaardigheden die ze nodig hebben om docent, jurist of verpleegkundige te worden. Elke hbo’er moet tijdens zijn opleiding in aanraking komen met onderzoek, vindt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Lectoren zijn belangrijk voor de kwaliteit van het hbo, concludeert studentenorganisatie ISO in haar derde onderzoek naar lectoraten. Maar, het onderwijs komt er bij de onderzoekers wat bekaaid af. Veel studenten hebben geen idee van het bestaan van lectoren en vaak komen alleen de excellente plusklasjes met het onderzoek in aanraking. ‘Het is de vraag of dat wenselijk is’ schrijft het ISO. De studentenorganisatie wil dat alle studenten bij de lectoraten worden betrokken.

Makkelijker afstuderen binnen lectoraat
Op dit moment bemoeien lectoren zich vooral zijdelings met het onderwijs, blijkt uit het ISO-onderzoek: ze ontwikkelen onderwijsprogramma’s, geven gastcolleges of zijn betrokken bij afstudeertrajecten, maar zelf college geven doen ze nauwelijks. Dat moet anders, vindt het ISO. Alle hbo’ers zouden bijvoorbeeld op zijn minst één vak onderzoeksvaardigheden moeten krijgen, en afstuderen binnen een lectoraat moet makkelijker worden. Ook zouden lectoren vaker bijscholing moeten geven aan docenten, zodat ook die in hun lessen meer aandacht kunnen geven aan wetenschappelijk onderzoek.

Dat is niet zomaar geregeld. Veel lectoren hebben een deeltijdaanstelling omdat ze bijvoorbeeld ook nog in de beroepspraktijk werken. Daarom zouden ze volgens het ISO niet alleen een grotere aanstelling moeten krijgen, maar ook voor een langere periode. Nu worden lectoren meestal voor vier jaar aangesteld. Verder moeten hogescholen hun lectoraten beter ondersteunen. Dan blijft er meer tijd over voor onderzoek.

Praktijkgericht onderzoek
Sinds 2001 lopen in hogescholen lectoren rond. Ze doen praktijkgericht onderzoek, vaak in samenwerking met bedrijven of andere organisaties. Onderzoek krijgt binnen het hbo een steeds prominentere plaats: het aantal lectoren stijgt en in april maakte minister Bussemaker bekend dat hogescholen dertien miljoen euro extra krijgen voor praktijkgericht onderzoek. Dat geld wordt verdeeld door onderzoeksfinancier NWO.

Afgelopen woensdag nam de Vereniging Hogescholen het ISO-onderzoek in ontvangst. Voorzitter Thom de Graaf: ‘Binnen hogescholen staat het onderzoek in dienst van het onderwijs. Lectoren vervullen daarin een belangrijke rol, hun kennis komt met name via docenten bij studenten terecht. Hogescholen werken er hard aan om het aantal lectoren te verhogen.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?