Terug naar overzicht

Nog veel vragen bij professionaliseringsplan

Avans is bezig met een nieuw professionaliseringsplan voor medewerkers. De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) heeft nog veel vragen bij wat er nu op tafel ligt. ‘Het is wel erg gericht op ontwikkeling binnen de functie en niet daarnaast.’

De AMR constateert dat het professionaliseringsplan een beleidsstuk is conform de cao. ‘Er is niets mis mee, maar eigenlijk ook niets goed aan’, zei docentlid Marcel van der Molen deze week tijdens de AMR-vergadering. ‘Het geeft wel ruimte voor verdere ontwikkeling. We moeten als AMR zorgen dat we zeggenschap krijgen over de onderliggende plannen die hieruit volgen.’

Keuze van de overheid
‘Hoe belangrijk vinden we de ontwikkeling van het individu?’, vraagt docentlid René van der Burgt. AMR-breed wordt de mening gedeeld dat het professionaliseringsplan erg ‘eng’ is. Teveel gericht op ontwikkeling binnen de eigen functie. ‘Dat is een keuze van de overheid en conform de cao’, antwoordt Van der Molen.

Ook docentlid Gertruud Smit mist een visie op doorstroming buiten de eigen functie. ‘Ik ben afkomstig van het Leer- en Innovatiecentrum en docent geworden. Dat zou dadelijk niet meer mogelijk zijn.’

Verdeling scholingsbudgetten
Een ander punt waarop de AMR meer duidelijkheid zou willen is de verdeling van scholingsbudgetten. Volgens de cao heeft iedere medewerker recht op 3 procent scholingsbudget en 3 procent tijd voor scholing ten opzichte van zijn aanstelling. In het nieuwe professionaliseringsplan verdwijnt het persoonlijke ontwikkelingsbudget en moeten de academiedirecteuren dat geld verdelen.

‘Is het dan dadelijk zo dat studiedagen ook uit het scholingsbudget betaald worden? Ik vraag me af of de uren waar je volgens de cao recht op hebt zomaar ingezet kunnen worden door academiedirecteuren’, zegt docentlid Jacques Pijnappels.

Vragen te over, de AMR houdt instemming met het professionaliseringsplan daarom nog even aan.

Punt. Of had jij nog wat?

West

Voor elke afgestudeerde die binnen 6 maanden een baan vindt mag het professionaliseringsplan uitgebreid worden. Dan moet je wel eerst presteren.

2013-12-15 19:42:25

Meer lezen?