Terug naar overzicht

Onterechte vrijstellingen voor MER-studenten

36 studenten van de deeltijdopleiding Bedrijfskunde MER in Breda hebben onterecht vrijstellingen gekregen. Achttien daarvan hebben hun diploma al ontvangen, de rest moet een reparatietraject volgen. Avans heeft de Inspectie van Onderwijs en de betreffende studenten op de hoogte gesteld.

De studenten hebben de eerste fase van de opleiding gevolgd bij Avans+, een BV van Avans die post-HBO opleidingen en onbekostigde masters aanbiedt aan met name het bedrijfsleven. Hiermee kregen zij vrijstellingen voor het vervolg van hun deeltijdopleiding bij Avans. Die vrijstellingen bleken echter niet door de examencommissie verleend te zijn , zoals zou moeten volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), maar door de directie van de Academie voor Deeltijd.

Intern onderzoek
De examencommissie van de Academie voor Deeltijd merkte dit op waarna het College van Bestuur een intern onderzoek heeft gehouden. In samenwerking met de examencommissie is onderzocht in hoeverre de beide opleidingen op inhoud en competentieniveau aansluiten bij het huidige curriculum. Dat bleek niet in alle gevallen naadloos te zijn, zodat er aanvullende eisen gesteld moeten worden aan de betrokken studenten.

Zes maanden studievertraging
Avans heeft op basis van de bevindingen een reparatietraject in gang gezet. Dat stelt de betrokken studenten in staat hun diploma te halen. Het gaat om maatwerktrajecten. De deeltijdstudenten lopen maximaal zes maanden studievertraging op.

Extra kosten
In de afgelopen paar jaar hebben achttien studenten, gebruikmakend van dezelfde vrijstellingen, hun diploma  al behaald. Die mogen zij behouden. Zij krijgen wel de mogelijkheid de gemiste vakken alsnog te volgen. De extra kosten zijn voor rekening van de hogeschool, aangezien de studenten geen enkele blaam treft.

Excuses
Avans heeft via een brief excuses aangeboden aan de studenten vanwege de vertraging die zij oplopen. Met de genomen vervolgmaatregelen vertrouwt de hogeschool erop de juiste actie te hebben ondernomen en de kwaliteit van de diploma’s te borgen.

‘Het is belangrijk om te zien dat onze interne controle mechanismes werken en dat een examencommissie dit soort zaken ook bij ons meldt’, zegt bestuursvoorzitter Paul Rüpp. Inmiddels is er ook een onderzoek gestart naar andere convenanten die de hogeschool heeft afgesloten met instellingen zoals Avans+. ‘Daarbij wordt gekeken naar in hoeverre deze convenanten nog aansluiten bij het huidige curriculum en of dat de examencommissie de vrijstellingen verleend.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?