Terug naar overzicht

Winnende scriptie beantwoordt oude vraag

Een nieuw ontwerp voor het Domplein in Utrecht. Daarmee hebben studenten Architectuur Sjim van Beijsterveldt en Axel Geurts de Avans Afstudeerprijs 2013 gewonnen.

Hoe leg je op feestjes uit waar jullie scriptie over gaat?
‘In een notendop betreft het een poging om een architectonische oplossing te vinden op de huidige stedenbouwkundige situatie van het Domplein te Utrecht. Dit plein is het resultaat van meer dan tweeduizend jaar aan culturele en dus bouwgeschiedenis, met als climax het instorten van het middenschip van de Domkerk door een tornado in 1674. Deze gebeurtenis heeft gezorgd voor een unieke maar toch curieuze situatie die we kennen als het Domplein.’

‘Met ons afstudeerproject hebben we een gebouw proberen te ontwerpen dat zowel de curieuze situatie inzichtelijk maakt als logica en kader geeft aan het vreemd gevormde plein. Maar boven alles moet het respect hebben voor de geschiedenis van de omgeving. Het ontwerpproces heeft uiteindelijk geleidt tot een U-vorm die tussen de kerk, toren en plein lijkt te balanceren.’

Waarom hebben jullie gekozen voor dit onderwerp?
‘Als literatuuronderzoek hebben we een thesis geschreven tijdens de minor architectuur aan Avans. Deze thesis behandelde de chronologie van de architectuur aan de hand van de hoofdvraag of de architectuur gestorven is in de 15e eeuw en nu dan dood zou zijn en waar dit uiteindelijk toe zou leiden. Uit dit vooronderzoek kwamen we uiteindelijk bij het Domplein. Al snel bleek dat het plein geschikt was als afstudeerproject.’

Wat heeft de maatschappij aan jullie onderzoek?
‘Het Domplein in Utrecht is een opgave die letterlijk al eeuwen het middelpunt van gesprek is bij de bevolking van de stad. Vanaf de 18e eeuw, toen na 150 jaar eindelijk de ruïnes van het middenschip werden geruimd, heeft men geprobeerd het plein van zijn vreemde karakter te ontdoen. Nu is er een initiatief om op middeleeuwse wijze het middenschip te herbouwen. Ook is er de stichting “initiatief Domplein” die op een subtiele manier de bouwsporen van het plein wil laten zien doormiddel van kelders en glazen tegels in het plein. Er is dus nog steeds een duidelijke maatschappelijke vraag naar een oplossing voor het Domplein.’

Waren jullie verrast door de nominatie voor de Avans afstudeerprijs?
‘In eerste instantie had ik nog nooit van de prijs gehoord maar eenmaal op de hoogte was ik meteen enthousiast. Natuurlijk was ik verrast en het was ook niet meteen zeker dat ons project de Academie voor Bouw en Infra mocht vertegenwoordigen, er waren namelijk nog twee goede kandidaten van de andere opleidingen in de running.’

Hebben jullie al een baan gevonden of zijn jullie bezig met een masteropleiding?
‘Momenteel ben ik (Sjim van Beijsterveldt) aan het werk bij C5 Architecten in Breda en ondertussen heb ik de afgelopen tijd veel gestudeerd om toegelaten te worden tot de TU Delft. Dat is gelukt en dus begin ik daar in februari aan het schakelsemester en hopelijk volgend jaar aan de master architectuur.’

‘Dit jaar is voor mij (Axel Geurts) een soort sabbatical year. Volgend jaar ga ik aan een master Architectuur beginnen, welke ben ik nog niet helemaal uit. Daarbij komt dat ik graag reis. In maart vertrek ik naar Thailand, India en als ik het financieel nog voor elkaar krijg ook China.’

domvorm-maquette-max

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?