Terug naar overzicht

Avans groeit met 29 eerstejaars

Avans telt dit studiejaar 29 eerstejaarsstudenten meer dan vorig studiejaar, zo blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Deze groei van 0,4 procent is weinig vergeleken met de spectaculaire groei van voorgaande jaren. Volgens bestuursvoorzitter Paul Rüpp heeft het geen invloed op de bedrijfsvoering.

Arbeidsmarktperspectief
Van 6.953 eerstejaars in 2012-2013 is Avans gegroeid naar 6.982 eerstejaars in het huidige studiejaar. De hogeschool heeft duidelijk de keuze gemaakt voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Een van de maatregelen die daarvoor vorig studiejaar genomen is, is het instellen van een numerus fixus op populaire opleidingen als Commerciële Economie en Bedrijfskunde MER. ‘Dat hebben we ook gedaan vanuit het arbeidsmarktperspectief’, licht Rüpp toe. ‘Een numerus fixus op dergelijke opleidingen scheelt je zo honderden studenten aan instroom. Dat is ook van te voren ingecalculeerd.’

Toch is de numerus fixus op deze opleidingen voor komend studiejaar weer losgelaten. ‘We zagen dat de studenten dezelfde opleiding aan andere hogescholen gingen volgen. Dan moet je je afvragen of de student daarmee geholpen is. Je wilt iemand de beste opleiding aanbieden en vaak is dat er een van Avans.’

Landelijke afspraken numerus fixus

De Avans-opleidingen zelf kwamen niet eens aan het vooraf opgestelde maximum aantal studenten. Sterker, ze bleven massaal weg. ‘Dáár hadden we geen rekening mee gehouden. Maar studenten vertonen strategisch gedrag. Ze kunnen zich maar bij één opleiding inschrijven en kiezen dan niet snel voor de opleiding met een numerus fixus’, zegt Rüpp. ‘Overigens zijn we nu wel landelijk afspraken aan het maken met andere hogescholen voor een numerus fixus op bepaalde opleidingen.’

De groei van 0,4 procent heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van Avans. ‘Op dit moment maakt het op macroniveau niet uit of we duizend studenten meer of minder hebben. Op microniveau kan het natuurlijk wel zo zijn dat iemand geen vaste aanstelling krijgt omdat de opleiding minder eerstejaarsstudenten heeft.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?