Terug naar overzicht

Grote hogescholen groeien flink

Van de grote hogescholen trekt vooral Inholland veel meer studenten dan vorig jaar. Maar ook de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam groeien sneller dan het gemiddelde. Avans groeit met 0,4 procent.

Bijna zesduizend extra studenten zijn er dit jaar aan een hbo-studie begonnen, 5,8 procent meer dan vorig jaar. Daarvan neemt de Hogeschool Inholland er bijna negenhonderd voor zijn rekening, net als de Hogeschool van Amsterdam. De Hogeschool Utrecht krijgt achthonderd studenten meer dan vorig jaar.

Bij de kleine hogescholen schommelt de instroom nogal sterk. Zo schieten de Gereformeerde Hogeschool en de Marnix Academie omhoog met twintig en 31 procent. Ze kregen er zo’n honderd eerstejaars bij.

Avans
Van de grotere hogescholen met meer dan tweeduizend eerstejaars zien alleen de Hogeschool Leiden en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden de instroom licht dalen. Maar daarvoor moet je achter de komma kijken, anders zou het niet opvallen. Hetzelfde geldt voor de groei van de NHTV Breda en Avans, die je ook achter de komma moet zoeken.

Leiden heeft de Thomas More Academie afgestoten, die 162 eerstejaars trekt. Daarmee heeft de academie niet de kleinste instroom van Nederland. Die eer gaat naar de zelfstandige pabo Iselinge. Daar beginnen 99 studenten aan hun opleiding en dat zijn er twee minder dan vorig jaar.

De grootste
Slechts twee hogescholen trekken meer dan tienduizend eerstejaars: de Hogeschool van Amsterdam (12.054 eerstejaars) en Fontys (10.575 eerstejaars), die wat marktaandeel moest prijsgeven.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?