Terug naar overzicht

HBO-V kan toestroom niet meer aan

Hogescholen gaan meer studenten dan ooit onderwerpen aan loting en selectie. Vooral verpleegkundeopleidingen kunnen de toestroom niet meer aan.

Maar liefst 103 hbo-opleidingen hebben voor 2014 een numerus fixus ingesteld, tegen 67 vorig collegejaar. Het zijn vooral de gezondheidszorgopleidingen die kiezen voor een studentenstop. Voor het eerst gaan nu ook vijftien van de zeventien verpleegkundeopleidingen, waaronder Avans, hun studenten uitloten en selecteren. De Hanzehogeschool Groningen deed dit tot voor kort als enige, met name om studenten te weren die zijn uitgeloot voor opleidingen als geneeskunde of fysiotherapie.

Stageplaatsen
Het voorbeeld van de Hanzehogeschool krijgt navolging. De verpleegkundeopleidingen trekken steeds meer studenten en moeten in staat blijven iedereen een stageplaats te bieden, verklaarde de voorzitter van het landelijke opleidingsoverleg verpleegkunde vrijdag in dagblad Trouw.

Opleidingen mogen een studentenstop instellen als ze de toestroom niet meer aankunnen, of als afgestudeerden de arbeidsmarkt dreigen te overspoelen. Maar steeds vaker blijkt dat ook opleidingen zonder die problemen van de mogelijkheid gebruik maken om zwakke studenten te weren. En dat was nooit de bedoeling.

Studenten zelf uitkiezen
Voorheen mochten opleidingen met een numerus fixus hooguit de helft van hun eerstejaars zelf uitkiezen. De rest moest via loting toegelaten worden. Maar in 2011 werden de regels aangepast, waardoor opleidingen bijna al hun studenten zelf mogen uitkiezen.

Universiteiten hebben voor aankomend collegejaar iets minder opleidingen met een numerus fixus afgekondigd. Dat komt vooral doordat de rechtenopleidingen hun deuren weer wagenwijd opengooien, nadat ze in 2013 gezamenlijk een studentenstop invoerden. Dat beviel niet, want inmiddels is de maatregel bij veel rechtenfaculteiten weer van de baan. Voor de opleiding fiscaal recht wordt er alleen nog aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam geloot. Voor notarieel recht ook aan de Vrije Universiteit.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?