Terug naar overzicht

Jonge verkeersslachtoffers verdubbeld

Het aantal jonge verkeersslachtoffers is het afgelopen jaar verdubbeld. De verkeerscampagne ‘Help Brabant op weg naar nul verkeersdoden’ richt zich dit jaar dan ook op jongeren.

De aftrap van de nieuwe campagne ‘Het jaar van de jonge bestuurder’ vond 10 januari plaats bij Avans in Tilburg. Hoewel het een serieus onderwerp is, wordt er ook veel gelachen. Improvisatiecabaret groep MiER is de rode draad door de middag. Ze spelen bijvoorbeeld situaties na waarbij het publiek een muziekstijl kiest. Onder andere Bureau Halt, gemeentes, Veilig Verkeer Nederland, studenten en de politie zijn aanwezig.

Bewustwording
Dit jaar richt de campagne zich op bestuurders in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Het gaat voornamelijk om het creëren van bewustzijn bij jongeren. ‘We kunnen als overheid wel veel geld gaan steken in het veiliger maken van wegen en fietspaden, maar het is veel belangrijker om mensen bewust te maken’, vertelt Ruud van Heugten, gedeputeerde voor verkeer van de provincie Brabant. Joost Wagenmakers, ambassadeur voor verkeersveiligheid, stemt daar mee in. ‘Brabant doet het niet zo goed, daarom is deze campagne zo belangrijk. Bewustwording is het begin van een gedragsverandering.’

Een deel van het Young 4 Nul team

‘Young 4 Nul team’
Om jongeren aan te spreken is er een speciaal jongerenteam in het leven geroepen, het ‘Young 4 Nul team’. Zij gaan de komende maanden meedenken en zich hardmaken voor de campagne. Floor Noijen is een van de jongeren uit het team. ‘Samen kun je veel verder komen, het is dus goed dat jongeren inspraak hebben in deze campagne.’ Sander Gerards zit in het team omdat hij zelf een verkeersongeluk heeft gehad. ‘Ik kan het gelukkig nog navertellen, maar dat is in de meeste gevallen niet zo. Ik weet dus waarom het zo belangrijk is. Daarnaast luisteren jongeren eerder naar leeftijdsgenoten als het gaat om verkeersveiligheid.’

De middag is afgesloten met een imitatie van KRO-programma Over de Streep. Er zijn vragen gesteld als: ‘Heb je wel eens een ongeluk gehad?’, ‘Wie heeft wel eens te veel op in het verkeer?’ en ‘Wie gebruikt er wel eens Social Media tijdens het rijden?’.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?