Terug naar overzicht

Kritiek op HBO-V opleidingen

Drie verpleegkundeopleidingen moeten binnen een jaar aantonen dat ze hun tekortkomingen hebben weggewerkt. Hun eindniveau is nu niet goed genoeg, oordeelt onderwijskeurmeester NVAO.

Bij de verpleegkundeopleiding van de Hogeschool Rotterdam zou meer dan 10 procent van de eindwerkstukken niet van bachelorniveau zijn. De studenten maken vaak gebruik van dezelfde methodologie en instrumenten, terwijl de opzet van het onderzoek matig wordt onderbouwd. Het panel van deskundigen dat de opleiding beoordeelde, ziet niet terug dat de studenten methodisch te werk kunnen gaan.

Verwacht meer diepgang
Bij de opleiding van Windesheim (door deels dezelfde deskundigen beoordeeld) speelt een iets ander probleem. Verplegers moeten nogal wat ‘beroepsrollen’ kunnen uitoefenen: niet alleen zorg verlenen, maar ook zorg organiseren, adviseren over preventie en vernieuwingen in de zorg oppikken. De beheersing van die rollen is ‘minimaal’, aldus de deskundigen, die meer diepgang verwachten. Daar komt bij dat niet alle rollen goed getoetst werden.

Ook het eindniveau van de verpleegkundeopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, waar een geheel andere commissie zich over boog, is te laag. ‘Het panel heeft in de producten van studenten onvoldoende teruggezien dat studenten methodisch een probleem kunnen uitwerken en dat de conclusies en aanbevelingen tot adequate oplossingen leiden van het omschreven probleem’, staat in het besluit van de NVAO.

Verbeterplannen
De kritiek op de drie opleidingen komt niet uit de lucht vallen. In de Keuzegids Hogescholen doen de opleidingen het niet goed. Studenten hebben veel kritiek op het studieprogramma en hun docenten. Het negatieve oordeel van de deskundigen was al bekend en de ‘verbeterplannen’ van de drie opleidingen zijn goedgekeurd. Over een jaar zal de NVAO bekijken wat ervan terecht is gekomen.

Avans
De Verpleegkunde opleidingen van Avans doen het overigens wel goed. De Bossche opleiding staat op een vierde plaats in de Keuzegids, Breda op een zevende positie.

Opleidingen met een te laag afstudeerniveau krijgen sinds 2011 één tot twee jaar de tijd om zich te verbeteren. Lukt hun dat niet, dan verliezen ze hun accreditatie. Voorheen waren er maar twee mogelijkheden: afkeuren of goedkeuren. Bij een negatief besluit moest een opleiding haar deuren meteen sluiten en dat ging de meeste panels te ver. Er werden nauwelijks onvoldoendes uitgedeeld.

Nieuwe normen?
Sinds de invoering van het nieuwe systeem komen tientallen opleidingen niet meer in één keer door de keuring. Dat kwam accreditatieorganisatie NVAO op kritiek te staan. Na alle commotie over het niveau van het hbo zouden de eisen tussentijds verhoogd zijn, zodat oude lichtingen studenten aan nieuwe normen moeten voldoen. Maar volgens de NVAO is dat niet het geval.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?