Terug naar overzicht

Met klachten naar de academieraad

Het regent af en toe klachten en er lopen veel studenten rond met suggesties hoe het anders kan bij Avans. Studenten van de Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) kunnen vanaf nu direct in gesprek met hun academieraad.

De academieraad en de opleidingscommissie van de ASB willen meer contact met studenten om zo beter te weten wat er onder hen speelt. Elk blok in lesweek 3 en 7 zijn leden van de raad bij het academiebureau te vinden. ASB-studenten kunnen dan onder het genot van een kopje koffie hun verhaal doen.

Directie
‘We willen zoveel mogelijk studenten spreken’, aldus Thomas Kalis, student-lid van de academieraad. ‘De informatie die we vergaren zal in de maandelijkse vergadering besproken worden met de directie. We hopen ook grote lijnen te ontdekken. Die kan de opleidingscommissie meenemen in adviezen over vakken.’

Tussenuren
De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden, 26 studenten kwamen tijdens het spreekuur langs. Thomas: ‘Het overgrote deel van hen was tevreden over ASB. Ze benoemden dat het vooral positief is dat docenten tijd vrij maken voor studenten en meedenken. Enkele studenten merkten op dat studiehandleidingen duidelijker kunnen en dat veel tussenuren demotiverend zijn.’

De studentenraadpleging zal elk blok in week 3 en 7 plaatsvinden bij het academiebureau van ASB (HG304). Tot die tijd kunnen studenten met klachten, tips, vragen, opmerkingen, signalen en complimenten terecht op de Facebookpagina.

Punt. Of had jij nog wat?

a

whoo hoo.... iets wat in soortgelijke vormen al lang elders gedaan werd, joy,,, jolly,,, joy... Geregeld zit er een medenzeggenschapsraadslid bij bijeenkomsten van een studentenplatform e.d..

2014-01-09 16:20:38

Meer lezen?