Terug naar overzicht

Nieuw Xplora en restaurant St. Joost

De kapel van de Bredase kunstacademie St. Joost en de omgeving van de kapel gaan grondig verbouwd worden. Er komt een nieuw Xplora, gecombineerd met een restaurant en Grand Café met terras.

De huidige kantine van de Beukenlaan zit weggestopt in de kelder van het gebouw. ‘Die voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd’, legt adjunct-directeur Arnaud Opdam van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) uit. ‘Het restaurant komt straks in of bij de kapel. De kelder krijgt een nog te bepalen nieuwe bestemming.’

Terras
Een deel van de huidige buitenruimte wordt bebouwd met een nieuwe keuken. Daarnaast komt een terras. Naast de kunstacademie zat voorheen een kinderdagverblijf, die dit gedeelte van de tuin als speelplaats gebruikte. Dat kinderdagverblijf is verhuisd.

De bedoeling is dat niet alleen de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost, maar ook andere academies de kapel met restaurant, eventueel gecombineerd met het Atrium, kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld evenementen.

Rienks Architecten
Samen met het Leer- en Innovatiecentrum (LIC), AKV|St. Joost en cateraar Eurest is DIF de plannen nu aan het uitwerken. Het LIC is verantwoordelijk voor alle Xplora’s op Avans. Het betrokken architectenbureau is Rienks Architecten. Zij ontwierpen jaren geleden ook de nieuwbouw aan de Hogeschoollaan in Breda.

Opdam: ‘Er zit vooral een uitdaging in het maken van een Xplora dat toekomstbestendig is. Kunststudenten hebben wat dat betreft toch mogelijk andere wensen en behoeften dan studenten van andere opleidingen. Het nieuwe Xplora op de Beukenlaan moet modern worden en gericht op de kunststudent van de toekomst.’

December klaar
Qua tijdsplanning gaat het project heel 2014 lopen. Opdam: ‘We streven ernaar om in de zomervakantie te beginnen met slopen. In december moet het hele project opgeleverd worden.’ Het voorgenomen besluit van het College van Bestuur over dit project moet overigens nog wel langs de Raad van Toezicht en de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR).

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?