Terug naar overzicht

Ondernemers klaarstomen voor 2020

Ondernemerschap in 2020, hoe zal dat er tegen die tijd uitzien? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens het Seminar ‘Ondernemen in 2020’ op woensdag 15 januari in Den Bosch. Het seminar wordt georganiseerd door vier studenten van Avans.

Suzanne Nederlof en Denise van Hese studeren Bedrijfskunde MER in Breda; Ivo van den Heuvel en Stef van de Wetering studeren Bedrijfseconomie en Small Business and Retail Management in Den Bosch. Alle vier de studenten zijn vierdejaars.

De afgelopen maanden volgden zij de minor ERP Business Management bij de Academie voor Financieel Management (AFM) in Den Bosch. ERP staat voor Enterprise Resource Planning, een bedrijfssysteem dat AFM al jaren behandeld in haar curriculum. Als afsluitende opdracht voor de minor organiseren Suzanne, Denise, Ivo en Stef het seminar, nadat ze daarvoor met succes hadden gesolliciteerd.

Gastsprekers
De vier studenten hebben een aantal interessante gastsprekers weten te strikken. Denise: ‘Onze hoofdsprekers zijn Sjoerd Hauptmeijer en Mario van Vliet. Zij publiceerden in 2013 het boek Ondernemen in 2020, waarin zij ingaan op trends en veranderingen, ontwikkelingen beschrijven en strategieën bepalen om ondernemers zo klaar te stomen voor de toekomst.’

Naast deze twee hoofdsprekers zijn er nog drie gastsprekers die ingaan op de thema’s sociale innovatie, duurzaam ondernemen en ‘in the cloud’. Denise: ‘De sprekers die we bij deze thema’s hebben gevraagd, zijn Manon de Kok, Anastasia Kellermann en Mark Raben. En dat alles moesten we regelen zonder budget. Dankzij sponsors is het gelukt.’

Rolverdeling
De onderlinge rolverdeling in het studentengroepje is lekker traditioneel: de vrouwen zorgen voor de PR en het programma, de mannen hebben de financiële kant en de sponsoring op zich genomen. Suzanne, lachend: ‘Maar dat is ook omdat Ivo Bedrijfseconomie studeert. Voor de publiciteit hebben wij onze seminar-flyer verspreid onder business clubs, vooral in Zuid-Nederland.’

Het seminar wordt, steeds met een ander thema, elk jaar vanuit AFM georganiseerd. Dit is de zesde editie. Voor studenten en docenten van Avans is de entree gratis, maar zij moeten zich wel even aanmelden. Suzanne: ‘Vooral voor economiestudenten is het seminar interessant, ook om te netwerken. Ondernemers betalen voor de hele middag 49 euro entree. We hopen de zaal, waar 120 man in kunnen, natuurlijk vol te krijgen.’

Het seminar wordt gehouden in de Business Club van basketbalclub SPM Shoeters in Den Bosch. Het duurt van 13.00 tot 18.00 uur.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?