Terug naar overzicht

Opnieuw minder deeltijdstudenten

Willen de hbo-deeltijdopleidingen overleven, dan moeten hogescholen zich meer gaan richten op de wensen van studenten en de arbeidsmarkt, zei Thom de Graaf afgelopen week.

In september begonnen er achthonderd bachelorstudenten minder aan een hbo-deeltijdopleiding dan vorig jaar, meldde De Graaf in zijn nieuwjaarstoespraak voor de Vereniging Hogescholen. ‘Wij doen het wat dat betreft gewoon niet goed genoeg.’

Meer maatwerk
De hogescholen willen graag meer maatwerk bieden, maar dan moet de overheid wel de regels veranderen. De hogescholen zouden hun opleidingen bijvoorbeeld ‘modulair’ willen aanbieden. Studenten kunnen dan ook losse studie-onderdelen volgen.

In 2009 gingen er nog tienduizend deeltijders met een bachelorstudie van start. Nu zijn het er nog maar 6.100. Voor veel mensen zijn de opleidingen te duur geworden. Wie al een bachelor- of masterdiploma op zak heeft, betaalt sinds september 2010 het instellingscollegegeld, dat kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Roer moet om
Het huidige kabinet overweegt het deeltijdonderwijs vanaf 2017 niet langer te bekostigen en aan marktpartijen over te laten. Dat plan komt nog van voormalig staatssecretaris Zijlstra, die vond dat het roer om moest. Als studenten hun onderwijs volledig zelf moeten betalen, zullen de onderwijsinstellingen volgens hem vanzelf vraaggerichter worden.

Alleen studenten van ‘nuttige’ studies in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs zouden hun studiekosten nog vergoed kunnen krijgen. Daarvoor zouden ze een soort tegoedbonnen krijgen die ze ook bij niet-bekostigde opleiders als de NCOI en de LOI mogen besteden.

Binnenkort komt een commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan met een advies over de deeltijdopleidingen. Collegevoorzitter Paul Rüpp van Avans zit ook in die commissie.

Deeltijdinstituut Avans
Rüpp wil nog niet op het advies vooruitlopen, maar meent wel dat deeltijdopleidingen los zouden moeten staan van voltijdopleidingen. ‘Het is een andere tak van sport. De studenten zijn meestal ouder dan 26 en hebben een andere motivatie. Je moet er ook andere marketing voor gebruiken.’ Avans is toe aan het werken naar een apart deeltijdinstituut.

Punt. Of had jij nog wat?

Ano

Het is redelijk verdeeld wel. Maar wellicht dat Avans ook hier weer de hand in eigen bordt kan steken en de deeltijdstudenten de benodigde verklaring afgeven zodat wergevers heffingskorting kunnen krijgen. Is hier marketingstrategie voor nodig???

2014-01-21 00:06:44

anoniem

In mijn deeltijdklas zitten geen studenten van 26 jaar en ouder, eerder 18 - 20 jaar, recht van het MBO4. Er zijn er ook veel studenten die na hun stage in de voltijd naar deeltijd zijn overgestapt omdat ze via de stage een baan hebben gekregen .

2014-01-20 14:50:24

anoniem

Het stukje van avans slaat nergens op. In mijn klas in denbosch zitten meer mensen onder de 26 dan er boven.... Daarbij zijn er een aantal voor de voltijd afgewezen. Waar onder ik zelf.

2014-01-20 14:25:21

Meer lezen?