Terug naar overzicht

Veilig stappen in Goes

Negentien camera’s bewaken het uitgaansgebied in Goes. Het toezicht moet met name de veiligheidsgevoelens van het uitgaanspubliek verhogen. ‘Het aantal geweldsdelicten is minimaal gedaald. Er zijn door de beelden wel meer daders gepakt.’

De gemeente Goes maakt sinds 2001 gebruik van cameratoezicht in de binnenstad. Dit om de openbare orde te verbeteren en het uitgaansgebied veiliger en leefbaarder te maken. Ondertussen zijn er negentien camera’s in het uitgaansgebied geplaatst.

Anno 2013 vraagt de gemeente zich af wat het effect ervan is op de veiligheidsgevoelens en het gedrag van het uitgaanspubliek in Goes. Bert-Jan Verburg, derdejaarsstudent Integrale Veiligheid (IV) in Breda, deed daarom onderzoek voor de gemeente.

Preventieve werking
In totaal ondervroeg de student 175 jongeren uit Goes en omliggende gemeentes. De camera’s hebben met name een preventieve werking, geeft Bert-Jan aan. ‘Ze hangen duidelijk in het zicht. Er zijn twee soorten; een vaste camera en een dome-camera. Die laatste kan 360 graden draaien en wordt op stapavonden door iemand bediend die politie-agenten ter plekke kan aansturen. Alle camera’s werken in ieder geval!’

Veiligheidsgevoelens
Hoofddoel van het cameratoezicht was dat de veiligheidsgevoelens bij de uitgaande jongeren wordt verhoogd. De onderzoeksresultaten van de IV-student geven aan dat de geplaatste camera’s inderdaad een positief effect hebben. Bert-Jan: ‘Uit de interviews blijkt dat jongeren het met name belangrijk vinden dat hen op die manier minder snel iets (crimineels) overkomt.’

Enkele uitzonderingen zeggen minder content te zijn met het toezicht. ‘Zij zijn bang dat hun privacy in het geding komt. Daarbij moet gezegd worden dat deze geïnterviewden eerder met de politie in aanraking geweest’, aldus Bert-Jan.

Geen effect op gedrag
Uit het onderzoek van de Avansstudent blijkt echter ook dat het cameratoezicht nagenoeg geen effect heeft op het gedrag van de uitgaansjongeren. ‘Het aantal geweldsdelicten is minimaal gedaald’, legt Bert-Jan uit. ‘Er zijn door de beelden wel meer daders gepakt.’

Uitgaansjongeren geven aan dat de criminaliteit zich verplaatst naar donkere steegjes. ‘Het heeft geen zin om daar ook camera’s te plaatsen. Jongeren die al eerder in contact met de politie zijn geweest, zullen hun criminele gedrag ergens anders gaan vertonen. Dat blijf je toch houden.’ Bert-Jan adviseert patrouillerende politie-agenten extra alert te zijn en vooral die afgelegen plekken in de gaten te houden.

Vaste camera’s  (rood) en dome-camera’s (groen) in het Goese uitgaanscentrum.

Camera's in het uitgaansgebied Goes (Google maps, 2013)

Punt. Of had jij nog wat?

a. de bruijne

In de Nieuwstraat, ramusstraat en op de beestenmarkt zijn geen camera's, daar gebeuren de meeste vernielingen. Hoe is dit mogelijk?

2016-04-04 15:16:09

Meer lezen?