Terug naar overzicht

Ben jij tevreden over aangeschafte studieboeken?

Studeren kost geld. Collegegeld, maar ook geld voor studieboeken en readers. Sommige studenten klagen over de aanschaf van boeken ‘waar aan het eind het studiejaar de plastic folie nog omheen zit’. De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) wil weten of deze klachten terecht. Daarom worden in de Nationale Studenten Enquête (NSE) vragen gesteld over dat onderwerp.

Naast de standaard vragen die landelijk worden gesteld, kunnen hogescholen ook zelf vragen toevoegen aan de NSE. Voor Avans bijvoorbeeld het gebruik van Xplora. De AMR heeft in de NSE van 2014 vragen laten toevoegen over boeken en readers. Hoe meer Avansstudenten de NSE invullen, hoe beter het beeld is dat de AMR krijgt van de tevredenheid van Avansstudenten als het gaat over het aanschaffen van boeken en readers.

Digitale oplossingen
Begin juni zijn de resultaten van de NSE globaal bekend. Misschien dat door de uitkomst in de toekomst kritischer wordt gekeken naar de noodzaak van sommige boeken en readers. En bijvoorbeeld meer wordt nagedacht over digitale oplossingen.

De NSE kun je invullen via deze link: www.nse.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Mannon

Ik koop nooit boeken of readers

2014-02-11 17:41:14

Meer lezen?