Terug naar overzicht

Écht meepraten over Avans

Natuurlijk kun je mopperen over het gebrek aan werkplekken, de prijzen van de broodjes of het eindeloos rondrijden op zoek naar een parkeerplek dichtbij de hogeschool. Maar wat bereik je daarmee? Je kunt ook echt meepraten over het beleid van Avans en opkomen voor de belangen van studenten en medewerkers.

De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) is aan ‘vernieuwing’ toe. Op 25,26 en 27 maart zijn er verkiezingen en ook jij kunt je tot 10 maart verkiesbaar stellen.

Meepraten, meedenken, meebeslissen
De AMR behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten. De raad heeft invloed op de besluitvorming binnen Avans. Als lid heb je recht op informatie. Je mag meepraten, meedenken, meebeslissen en zorgen dat het beleid wordt uitgevoerd zoals het bedoeld is. Onderwerpen die ter tafel komen zijn de begroting, investering in gebouwen en ICT-faciliteiten, de keuze van een cateraar en nog veel meer.

Stel je kandidaat
Kandidaatstellen kan via een kandidaatstellingsformulier. Dit formulier haal je bij het onderwijsbureau of secretariaat van je academie of dienst. Of je vraagt het aan via bmz@avans.nl.

Het ingevulde formulier, plus 30 steunhandtekeningen, lever je in bij Bureau Medezeggenschapszaken (BMZ). Dit kan ook via e-mail. Maar doe het voor 10 maart.

BMZ is te vinden op de Lovensdijkstraat 61.150 in Breda en telefonisch via 076-5250546.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?