Terug naar overzicht

‘Heeft toetscommissie ASIS zitten slapen?’

Derdejaarsstudenten van de Avans School of International Studies vragen zich af of de toetscommissie heeft zitten slapen bij het vooraf bekijken van te maken tentamens. Aanleiding is een hertentamen International Law waarvan zestien van de veertig vragen identiek of vrijwel identiek waren aan die in het eerste tentamen.

De betreffende studenten waren not amused toen zij een e-mail kregen van de examencommissie waarin stond dat van de veertig vragen er zestien niet meegerekend zouden worden. Omdat deze vragen ook al voorkwamen in het eerste tentamen. ‘Tentamens worden vooraf bekeken door een toetscommissie, heeft die haar werk wel goed gedaan?’, is de vraag die veel studenten zich stellen.

Hergebruik
‘Het maken van multiple choice-toetsen is erg arbeidsintensief’, zegt docent en lid van de toetscommissie Joost Frencken. ‘De meeste docenten bouwen in de loop der tijd een tentamenbank op en hergebruiken een deel daarvan bij het maken van nieuwe tentamens. Als lid van de toetscommissie zie je heel veel tentamens voorbij komen en dan lijkt het soms veel op elkaar.’

Academiedirecteur Nies Rijnders geeft toe dat er iets fout ging bij dit tentamen. ‘De toetscommissie had terug moeten kijken naar het reguliere tentamen, dat is niet gebeurd. Daar hebben we ook van geleerd. Docenten moeten voortaan het reguliere tentamen en de herkansing gelijktijdig voorleggen aan de toetscommissie.’

Te verwaarlozen risico
‘Als je weet hoeveel tentamens er jaarlijks bij ASIS worden afgenomen en bij hoeveel tentamens het wel eens mis gaat, praten we over een nagenoeg te verwaarlozen risico; als een productiebedrijf een dergelijke foutenmarge had, zouden ze trots zijn’, zegt Rijnders. ‘Verder hebben wij een toetsbeleid en -screening dat al een paar jaar goed loopt en heeft geleid tot een flinke impuls met betrekking tot de kwaliteit van de toetsen. Dat neemt niet weg dat elke fout er een teveel is en dat we daarvan moeten leren om deze in de toekomst te voorkomen.’

Een groep studenten viel bovendien over de zakelijke toon in de e-mail van de examencommissie. ‘Normaal communiceren we als academie niet zo, dat hebben we met een vervolgbrief ook rechtgezet’, zegt Rijnders.

Klachten?
Een ander punt dat diverse getroffen studenten aanhalen, is dat ze niet weten waar ze terecht kunnen met klachten omtrent zaken als tentamens. ‘We hebben een academieraad die bestaat uit docenten en studenten waar studenten diverse klachten kunnen indienen. Op onderwijsgebied is er de opleidingscommissie die dit soort klachten ook kan behandelen’, zegt Rijnders.

Wel signaleert de academiedirecteur een gebrek aan zichtbaarheid van deze commissies onder studenten. ‘Het is de taak van de studenten in de commissies om contact te onderhouden met hun achterban. Maar dat is ook lastig voor een academie als de onze. Na het eerste jaar in Breda gaan veel studenten naar het buitenland. Je hebt wat dat betreft geen continuïteit’, zegt Rijnders.

Derde kans
Uiteindelijk heeft 80 procent van de studenten ondanks de herberekening de toets gehaald, een aantal van hen heeft ook een gesprek gevoerd met Rijnders en Frencken. Studenten die de toets niet gehaald hebben, krijgen van de examencommissie een derde kans.

Punt. Of had jij nog wat?

Stefan

Deze toets zou binnen ons toetsbeleid (waarin 25% hergebruik van vragen is toegestaan ook afgekeurd worden). 25% van 40 vragen is 10. Dat zouden 4 'hergebruikte' vragen teveel zijn geweest. ;)

2014-02-21 13:09:07

Stefan

Het hergebruiken van MC vragen in de toets hoeft de validiteit en betrouwbaarheid van de toets niet ernstig te beïnvloeden. Binnen het toetsbeleid van mijn academie is 25% hergebruik van eerdere toetsvragen toegestaan!

2014-02-21 13:06:39

Meer lezen?