Terug naar overzicht

Incompleet tentamen: geen propedeuse

Vanwege gebrek aan een kostprijsberekening is het tentamen van een propedeusestudent niet goedgekeurd. Gevolg: de student heeft nét te weinig studiepunten en krijgt een negatief bindend studieadvies.

Het is de tweede zitting voor de student van de Academie voor Engineering en ICT bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Eerder kreeg hij al een negatief bindend studieadvies omdat hij bij een tentamen geen kostprijsberekening had toegevoegd.

Toen stond vooral de toetsing ter discussie, het tentamen moest opnieuw beoordeeld worden. Maar het onderdeel voldeed niet aan de voorwaarden. De student kreeg wederom een onvoldoende en bleef het negatieve studieadvies staan.

Alternatief
‘Ik heb er alles aan gedaan om de cijfers voor de kostberekening te krijgen’, stelt de student tijdens de zitting. ‘Maar de directeur was een tijd lang niet bereikbaar. Toen ik wel contact had, bleek dat deze cijfers überhaupt niet bekend zijn bij het bedrijf. Als ik iets zou verzinnen, zou dat fraude zijn. Daarom heb ik een alternatief ingediend.’

De student geeft aan dat hij het gevoel krijgt afgerekend te worden op zijn eerlijkheid en de afhankelijkheid van het bedrijf. Ook benadrukt hij dat in de leerwijzer staat dat studenten  afhankelijk zijn van het bedrijf. De examencommissie reageert: ‘Dat staat inderdaad in de leerwijzer. Maar dat geldt als een waarschuwing, het is geen vrijbrief. Het betekent gewoon dat studenten bedrijven zorgvuldig uit moeten kiezen.’

Aannames
‘Daarnaast hebben we contact met de student opgenomen nadat hij het werkstuk opnieuw mocht inleveren omdat we vermoedden dat hij het verkeerde document had opgestuurd. Het essentiële onderdeel – de kostprijsberekening – was nergens te bekennen. We hebben hem toen de mogelijkheid gegeven om binnen een half uur deze alsnog op te sturen. Eventueel met aannames in plaats van harde cijfers, maar ook toen hebben we niets ontvangen.’

Daar zit de crux volgens de COBEX-voorzitter. Want de student geeft aan dit niet zo begrepen te hebben. ‘Als ik toen had geweten dat ik nog een kans had gehad, had ik die natuurlijk direct gegrepen en hadden we hier nu niet hoeven zitten’, verklaart hij.

Heroverweging
Een opeenstapeling van misverstanden en ongelukkige communicatie, concludeert de voorzitter. ‘Aan beide kanten zijn fouten gemaakt. Maar uit de ingestuurde documenten blijkt dat de student dit onderdeel wel degelijk beheerst. Hij heeft al veel kansen gehad om dit onderdeel te halen maar het is het laatste voor zijn propedeuse.’ Vanwege de miscommunicatie vraagt ze de examencommissie het besluit te heroverwegen.

Na een korte onderbreking van de zitting krijgt de student nog een kans. Als hij met de beoordelende docent contact opneemt over wat er precies van hem én de kostprijsberekening wordt verwacht, mag hij nog een poging doen. De student gaat akkoord en trekt het beroep in.

Punt. Of had jij nog wat?

Ez

Ok.

2014-02-14 14:10:25

Meer lezen?