Terug naar overzicht

Niet automatisch naar universiteit

Met een hbo-propedeuse kun je vanaf dit studiejaar niet meer automatisch doorstromen naar de universiteit. De universiteit mag voortaan eisen stellen aan de propedeuse.

Je kunt nog wel automatisch doorstromen met je propedeuse als je vóór september 2013 stond ingeschreven bij Avans of een andere hbo-instelling. Als je toen nog niet ingeschreven stond en je wel van plan bent deze route te bewandelen, ga dan na of je straks met jouw propedeuse toelating hebt tot de universitaire opleiding van je keuze.

Studenten Informatie Balie
Het is aan de universiteiten om mogelijke doorstromers te informeren over de instroomeisen. Maar je kunt ook terecht bij de Studenten Informatie Balie van Avans voor meer informatie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?