Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ’10 miljoen euro niet uitgegeven’

13 medewerkerskandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Ton Perlo: ‘Veel bestuurlijke ervaring’

TonPerlo-460

Bij welke academie of dienst ben je werkzaam en hoeveel jaar werk je voor Avans?
‘Ik werk bij de Academie voor Marketing en International Business in Den Bosch, en werk sinds 1983 bij Avans en haar voorgangers.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Ik wil graag weer lid worden van de AMR omdat ik mij, sterk wil en kan maken voor een goede belangenbehartiging van personeel en studenten ten opzichte van het College van Bestuur. Ik beschik over een grote bagage aan bestuurlijke ervaring, op zowel lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, binnen onderwijs en politiek.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Ik was van 2008 tot 2011 voorzitter van de AMR en vice-voorzitter van de commissies financiën en P&O.’

Wat zou jij als medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘In het jaarverslag van vorig jaar stond dat Avans 10 miljoen “winst” gemaakt had. Nu is winst maken binnen Avans niet aan de orde. Met andere woorden er is 10 miljoen niet uitgegeven. Het primaire proces; onderwijs, moet alsmaar schipperen met de toegekende middelen, terwijl er meer geld naar het reguliere primaire proces als ook nog meer naar onderwijsvernieuwing zou moeten gaan.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Het contact met je achterban onderhoud je via “de wandelgangen” en academieraadsvergaderingen.’

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Omdat ik veel ervaring als bestuurder heb zowel lokaal als internationaal en, met respect voor de positie en opvattingen van het CvB, met datzelfde CvB in de slag wil gaan over gewenste verbeteringen. Het gaat al goed, maar kan nog beter.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?