Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Aandacht voor niet-onderwijzend personeel’

13 medewerkerskandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Wilma Hell: ‘De verbinding met het werkveld en de maatschappij  is van essentieel belang’

WilmaHell-460

Bij welke academie of dienst ben je werkzaam en hoeveel jaar werk je voor Avans?
‘Ik ben werkzaam bij de Academie voor Gezondheidszorg als inzetcoördinator en lid van het BHV-team en werk sinds vijf jaar werkzaam bij Avans. Voorheen heb ik gewerkt in bedrijfsleven en bij de semi-overheid.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Medezeggenschap heeft daadwerkelijk effect! Dat is mijn ervaring als lid van de academieraad. Binnen een dynamische organisatie als Avans zijn voortdurend grote ontwikkelingen gaande zoals veranderingen in het deeltijdonderwijs, ontwikkeling nieuw meerjarenbeleidsplan, organisatiekanteling binnen de academies, professionalisering van medewerkers en internationalisering binnen het onderwijs. De verbinding met het werkveld en de maatschappij  is van essentieel belang. Door kritisch mee te denken en de inbreng van de achterban mee te nemen, wordt beleid breed gedragen. Door kleine brandjes snel te blussen wordt voorkomen dat grootse plannen in rook opgaan.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Ik ben lid van het dagelijks bestuur van de academieraad bij AGZ  Buiten Avans heb ik een bestuursfunctie binnen de kynologie op landelijk niveau. ‘

Wat zou jij als  medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Meer aandacht voor het niet-onderwijzend personeel. In het onderwijs staat natuurlijk de student centraal en zonder docenten zou er geen onderwijs zijn, maar  zonder de niet-onderwijzende medewerkers, ongeacht hun functie, zou het onderwijs proces niet kunnen draaien. Ik vraag aandacht voor hun persoonlijke- en loopbaan ontwikkeling. Daarnaast wil ik aandacht voor onderwijslogistiek; werkbare roosters voor student én docent. De vergrijzing en verhoging van de AOW-leeftijd is ook binnen Avans aan de orde. Een levensfasebewust personeelsbeleid is van groot belang.  Om medewerkers vitaal te houden kunnen arbo-technische aspecten verbeterd worden met gebruikmaking van kennis en kunde binnen de hogeschool.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Ogen en oren open houden binnen Avans, weten wat er leeft. In gesprek gaan met medewerkers uit alle geledingen.  Communicatie vanuit de AMR naar medewerkers; wat doet de AMR en wat wordt er bereikt, mét inbreng van de medewerkers, middels o.a. social media, Punt, iAvans en natuurlijk via de deelraden.’

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Ik heb een kritische blik, contacten met diverse diensten en academies en wil aandacht vragen voor een veilige werkomgeving, arbo-aspecten, werkdruk, scholing en loopbaanontwikkeling voor álle medewerkers. ‘

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?