Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Altijd overvolle bussen’

29 studentkandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Nick Hegeman: ‘Avans moet staan voor kwaliteit, innovatie en ontwikkeling en niet voor kwantiteit of zelfgenoegzaamheid’

NickHegeman-460

Wat studeer je en hoeveelste jaars ben je?
‘Ik ben Nick Hegeman en ben derdejaarsstudent Small Business en Retail Management in Breda.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Twee jaar geleden ben ik gekozen als lid van de medezeggenschapsraad, want als je iets vindt moet je van de tribune afkomen. Afgelopen twee jaar heb ik me dan ook actief ingezet voor onze belangen, je moet hierbij denken aan de zorg voor een goede catering tot aan examinering en kwaliteit van onderwijs. Er is nog veel te doen en hierbij is onze stem als student van groot belang, als wij niet van ons laten horen zal in de medezeggenschapsraad vooral de stem en de belangen van het personeel klinken. Ik wil graag een van die stemmen zijn en weet ondertussen als derdejaarsstudent en zittend MR-lid mijn weg te vinden in de organisatie om dit te bewerkstelligen.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Ik heb twee jaar ervaring als medezeggenschaplid van Avans. Daarnaast ben ik tevens twee jaar lid van de academieraad AMBM in Breda en heb een jaar ervaring bij de landelijke studentenverenigingen ISO en VMH.’

Wat zou jij als student-lid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?

‘Het is algemeen bekend dat Avans hoog scoort op de lijst van beste hogeschool. Maar dat betekent niet dat er geen verbeter punten zijn of dat Avans zich niet door moet ontwikkelen.
De beste zijn heeft ook zijn nadelen, zo zijn er bijna geen leerwerkplekken meer in Xplora en zitten de bussen altijd overvol. Ook op het gebied van roostering, examinering, boekengeld, maatwerk/ flexibiliteit, begeleiding en lesmethoden (e-learning)  is er nog veel te winnen.
Dus Avans moet staan voor kwaliteit, innovatie en ontwikkeling en niet voor kwantiteit of zelfgenoegzaamheid, stilstand is achteruitgang. Dit geldt natuurlijk ook voor andere student activiteiten, een school is geen leerfabriek maar ook een plek waar je elkaar ontmoet en het naar je zin wilt hebben. Door de grootschaligheid en wisselende klasse indelingen komt dit onder druk te staan, ik pleit dus dan ook voor meer studentactiviteiten en een “jaargroep” indeling.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?

‘Om met 30.000 studenten contact te onderhouden moet je wel veelvuldig gebruik maken van social media. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de studenten in de raad onderling veel met elkaar samenwerken, het werk verdelen en communiceren naar onze achterban. Voorbeelden hiervan zijn een “klachten Facebook” pagina waar alle studenten vragen/opmerkingen kunnen plaatsen over zaken die er binnen Avans spelen en de raad op moet pakken. Dat medium heeft zich al vaker bewezen zoals bij klachten over examens en dat heeft ertoe geleid dat de normering werd aangepast en studenten alsnog voldoende scoorden of extra ondersteuning kregen.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
‘Ik weet uit ervaring dat het niet gemakkelijk is om binnen Avans veranderingen door te voeren. Die weg en manier heb ik ondertussen gevonden en wil die dan ook graag gebruiken in ons belang. En ik geloof in de eigen kracht van mensen en een school moet dan ook studentinitiatieven faciliteren en daartoe de ruimte geven. Naast deze studentinitiatieven wil ik me ook blijven inzetten voor de kwaliteit van de opleidingen, aan de top komen is gemakkelijker dan aan de top blijven.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?