Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Docenten echt in de praktijk werkzaam’

13 medewerkerskandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Paul Veroude: ‘Het zou toch mogelijk moeten zijn om voldoende parkeerplekken te creeëren’

PaulVeroude-460

 

Bij welke academie of dienst ben je werkzaam en hoeveel jaar werk je voor Avans?
‘Ik ben werkzaam bij de kunstacademie en werk al 17 jaar voor Avans en zijn voorlopers. Daarvoor heb ik gestudeerd bij de kunstacademie en Avans in Tilburg.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘De afgelopen jaren ging het heel goed met Avans; groei, beste hogeschool van Nederland en een goede studententevredenheid. Ik denk dat de uitdaging enorm groot is om huidge situatie te behouden of te verbeteren. Er is een reeële kans dat het minder zal gaan met Avans. Zeker als het minder gaat, is een goede AMR van groot belang voor de studenten en het personeel. En als het goed gaat is er een mooie uitdaging om Avans nog beter te maken. Daarom wil ik lid worden van de AMR.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Ik heb eerder in de GMR, AMR en academieraad gezeten.’

Wat zou jij als  medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Ten eerste zou ik graag internationalisering hoger op de agenda willen  zetten en dan met name om de mogelijkheden voor onze eigen studenten te  verbeteren. Ten tweede zou ik graag zien dat docenten echt in de praktijk werkzaam zijn en niet alleen docent zijn. Ten derde, Avans heeft een flinke spaarpot, het zou toch mogelijk moeten zijn om voldoende parkeerplekken te creeëren!’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Natuurlijk spreek ik op school veelvuldig met mijn studenten en medewerkers, dat is voor mij de belangrijkste bron. Daarnaast zit ik in de academieraad wat een goed medium is om een koppeling te maken naar het Avansbeleid op de werkvloer.’

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Het is geen grap, iedereen die op mij stemt krijgt 10.000 euro!’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?