Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Erkenning buitenschoolse activiteiten’

29 studentkandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Wendy de Groot: ‘Betrouwbaarheid van roostering is van groot belang voor studenten’

WendydeGroot-460

Wat studeer je en hoeveelste jaars ben je?
‘Ik studeer Bestuurskunde in Den Bosch en ben nu derdejaarsstudent.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Er is altijd ruimte voor verbetering binnen Avans en als lid van de medezeggenschapsraad heb je de mogelijkheid zaken aan te kaarten die voor ons als student als verbeterpunten worden ervaren. Iedere student komt het bekend voor: medestudenten die klagen over voorzieningen, faciliteiten en roosters. Wat kan eraan gedaan worden en wat wordt er al aan gedaan? Daar wil ik graag over meedenken.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Niet zozeer medezeggenschap, maar ik ben wel gedurende het jaar betrokken geweest bij de opzet van een studievereniging en na de officiële oprichting actief geweest voor de PR commissie en in het bestuur. Ook heb ik voor een studentenvereniging in meerdere commissies deelgenomen en heb ik hiervoor anderhalf jaar als voorzitter van het bestuur gezeten. Als actieve en betrokken student is het nu tijd voor het volgende; de medezeggenschapsraad.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Een van de grootste ergernissen om mij heen is de korte termijn voor de start van het blok waarop de roosters bekend gemaakt worden en de voortdurende veranderingen in de roosteringen. Een tijdige bekendmaking van de roosters en de betrouwbaarheid van de roostering is van groot belang voor studenten om hun drukke leven goed te kunnen plannen. Hier is dus aandacht voor nodig. Daarnaast denk ik aan stilte-studiefaciliteiten, om de student meer mogelijkheden te geven om op Avans in alle rust te kunnen studeren. Ik wil me ook inzetten voor meer erkenning van buitenschoolse activiteiten zoals bestuurstijd, zitting in commissies, activiteiten voor de jeugdorganisaties van politieke partijen en dergelijke.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Dat zou kunnen door middel van blogs op de website van Punt. Daarnaast is het van belang om voor suggesties en aanvullende ideeën bereikbaar te zijn via de mail.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
‘Als actieve en betrokken student weet ik veel van verschillende jaren studenten van verschillende studierichtingen. Door mijn eerdere ervaring binnen studie- en studentenverenigingen weet ik van aanpakken, maar heb ik ook zeker geleerd te luisteren naar wat studenten willen.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?