Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Geen onemanshow’

29 studentkandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Rick Bastiaansssen: ‘Je persoonlijke ontwikkeling wordt een moetje’

RickBastiaanssenAMR-460

Wat studeer je en hoeveelstejaars ben je?
‘Momenteel ben ik derdejaarsstudent Human Resource Management aan Avans in Breda.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Studenten moeten een hoorbare stem hebben op Avans. Maar nog veel belangrijker er moet iets mee gedaan worden. Studenten vullen de Nationale Studenten Enquête in of geven bruikbare input tijdens blokevaluaties, maar nog te vaak krijgen studenten niet te horen wat er nu concreet met hun bevindingen is gedaan. Of erger, nog te vaak wordt er zelfs helemaal niets mee gedaan. Ik maak me hard voor meer transparantie en inzicht in het resultaat.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Tijdens mijn tweede jaar was ik studentlid van de opleidingscommissie, waar we ons onder andere hard hebben gemaakt voor een betere bereikbaarheid van de OC en meer naamsbekendheid. Tijdens mijn stage HR zat ik juist weer aan de andere kant van de tafel. Samen met de directie spraken wij maandelijks met de ondernemingsraad over bijvoorbeeld reorganisaties. Daarnaast heb ik later in mijn stage samen met het managementteam en vakbonden om tafel gezeten voor de cao-onderhandelingen.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Ik maak mezelf sterk voor consequenter competentiegericht onderwijs en een meer persoonlijke begeleiding van studenten gericht op hun competentieontwikkeling. Nu is het vaak zo dat er een persoonlijk leerplan wordt gemaakt, je daar een halfjaar niets meer van hoort en na een halfjaar een gesprekje hebt van twintig minuten over je ontwikkeling. Jouw persoonlijke ontwikkeling wordt zo een ‘moetje’. Dit slaat wat mij betreft de plank mis en ik denk dat veel studenten zich daarin herkennen.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Wanneer ik in de medezeggenschapsraad kom, kan ik zelf goede ideeën hebben, maar zonder input vanuit de studenten zelf zou dat te veel een onemanshow worden. Via het Twitteraccount @AMR_Rick kunnen studenten zélf hun vragen en opmerkingen omtrent beleidsissues tweeten. Die vragen breng ik dan de eerstvolgende vergadering in en diezelfde dag nog geef ik de student een statusupdate.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
‘Een stem op mij betekent een stem op realistische en realiseerbare ideeën. Wanneer je de AMR in wil met het idee dat je de wereld gaat veranderen, heb je een verkeerd beeld. Ik vind dat we kritische vragen moeten stellen over de beleidslijnen en niet met oogkleppen op volgzaam mee moeten gaan. Waarom doen we eigenlijk de dingen die we doen? Omdat beleid op een bepaalde manier is ingericht, wil dat niet zeggen dat dat meteen de juiste manier is. Ik wil constructief met het bestuur samenwerken en ideeën niet zomaar afschieten zonder dat ik of iemand anders een passender alternatief heeft bedacht.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?