Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Kritisch kijken naar het beleid’

13 medewerkerskandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Marcel van der Molen: ‘Naast mijn docenttaken wil ik iets doen voor de organisatie in belang van collega’s en vooral ook onze studenten’

marcelvandermolen-460

Bij welke academie of dienst ben je werkzaam en hoeveel jaar werk je voor Avans?
‘Ik ben docent bij opleiding Communication and Multimediadesign van de Academie voor Industrie & Informatica in Den Bosch. Ik werk vijf jaar voor Avans.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Ik wil graag de investering en ervaring van de afgelopen drie jaar als AMR-lid, lid van het dagelijks bestuur van de AMR en voorzitter van commissie Personeel & Organisatie ook de komende periode inzetten voor Avans. Als gemotiveerde medewerker wil ik naast mijn docenttaken iets doen voor de organisatie in belang van collega’s en vooral ook onze studenten!’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Zoals al aangegeven heb ik drie jaar AMR-ervaring en daarbij het gevoel daadwerkelijk iets voor de organisatie te kunnen betekenen. Verder komt mijn ervaring uit het bedrijfsleven goed van pas om op een andere wijze te kijken naar procedures, organisatievraagstukken en marktontwikkelingen.’

Wat zou jij als medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Ik zie mijn rol binnen de AMR met name om kritisch te kijken naar het beleid van bestuur en directies en daar waar mogelijk te adviseren in belang van studenten en medewerkers.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Door mezelf actief op te stellen binnen de organisatie kom je vanzelf in aanraking met de achterban en proef je snel genoeg wat er zoal speelt.

Waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Ik heb brede ervaring in het bedrijfsleven,  ben al drie jaar zeer actief binnen de AMR, zit in de academieraad: een betrokken docent in direct contact met collega’s en studenten.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?