Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Kwaliteit wint altijd’

13 medewerkerskandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Reynier Janse: ‘Aandacht voor de menselijke maat’

ReynierJanse-460

 

Bij welke academie of dienst ben je werkzaam en hoeveel jaar werk je voor Avans?
‘Ik werk sinds 1991 Bij de Academie voor Marketing en Business Management in Breda.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Medezeggenschapsraad?
‘Het hoger onderwijs en haar omgeving is sterk in beweging en Avans dus ook. Alleen al de groei in studentenaantallen, sinds Avans op de gevel staat sinds 2004, is er sprake van bijna een verdubbeling. Ik ervaar wisselende doelstellingen en prioriteiten waardoor ik de behoefte voel om de personele kant te vertegenwoordigen en aandacht te houden op vooral de menselijke maat. Zij is de belangrijkste “productiefactor” in de Avans nr. 1 positie.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Van 2011 tot 2014 had ik zitting in de AMR en was ik lid van de commissie financiën.’

Wat zou jij als medewerkerslid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘De nieuwe zelfsturende resultaatverantwoordelijke docententeams lijken op dit moment het nieuwe recept om de twee-lagenstructuur (directies en CvB) in tact te houden. Wat betekent dit voor de werkdruk van de nieuwe zelfsturende docententeams en specifiek de werkzaamheden van de parttimers nu de verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen te liggen?
Wat er anders zou mogen? Dat er meer dan nu verantwoording mag worden afgelegd over de niet bestede vele miljoenen aan opgebouwde overschotten op de balans (reserves) in relatie tot de hoge werkdruk in Avans.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban en waarom moeten medewerkers op jou stemmen?
‘Ik wil bereikbaar zijn voor collega’s uit alle geledingen van de Avans organisatie en luisteren naar wat er bij hun leeft. Daar ga ik mee aan de slag. Dit met het motto ”kwaliteit wint altijd”.’

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?