Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Locatie Tilburg vertegenwoordigen’

29 studentkandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Milicia de Kok: ‘Informatievoorziening verbeteren’

MiliciadeKok-460

Wat studeer je en hoeveelstejaars ben je?
‘Ik ben eerstejaarsstudent Technische Bedrijfskunde in Tilburg.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad?
‘Graag wil ik me hard maken voor de belangen van studenten in het onderwijs. Als schakel tussen het bestuur en studenten wil ik echt naar studenten luisteren, waar niet altijd voldoende aandacht aan wordt besteed. Daarnaast zou ik kennis willen maken met een bestuurlijke functie in mijn studententijd.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Met medezeggenschap heb ik geen ervaring, wel ben ik actief lid van studentenvereniging Plato waarbij ik in een dispuut en verschillende commissies zit. Door mijn actieve studentenleven naast mijn studie weet ik goed wat er onder studenten speelt en kan ik hun belangen behartigen.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Voorop staat dat de kwaliteit van de school zoals hij nu is gewaarborgd wordt. Daarnaast zijn er enkele verbeterpunten waarvan ik denk dat ze aangepakt moeten worden. Zo zijn er laatst in Tilburg nieuwe werkplekken gecreëerd. Maar er zijn geen werkplekken waar studenten individueel in stilte kunnen werken en is er op drukke dagen nog steeds een tekort aan groepswerkplekken. Ten tweede wil ik de informatievoorziening voor studenten verbeteren. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat toekomstige studenten van te voren weten welke vakken zij gaan volgen als ze voor een bepaalde opleiding kiezen. Dat is op dit moment niet voor iedere opleiding binnen Avans het geval. Tot slot staat het belang van studenten bij iedere beslissing voorop, en daar zal ik dan ook mijn uiterste best voor doen.’

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘In de opleidingscommissie zijn enkele studenten van onze studie vertegenwoordigd. Met hen zal ik intensief contact onderhouden om hun ideeën te vertegenwoordigen. De beslissingen die zijn genomen zijn wil ik terugkoppelen naar de studenten via social media. Bijvoorbeeld via onze besloten studie-Facebookpagina. Tevens kan er via social media gevraagd worden om input.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
‘Studenten moeten op mij stemmen omdat ik een super gemotiveerde en actieve student ben, die met een kritische blik naar vraagstukken kijkt. Daarnaast was er geen enkele student van de locatie Avans Tilburg vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad de afgelopen periode. Daar ga ik verandering inbrengen.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

S. Vosters

Super gemotiveerd. Uiterst geschikte kandidaat! Stemmen op: verkiezingen.avans.nl

2014-03-25 10:24:42

K. de Kok

Dé juiste kandidaat voor de MR.

2014-03-21 18:58:58

Meer lezen?