Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: ‘Meer kansen buiten Nederland’

29 studentkandidaten en 12 zetels. De verkiezingen van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) worden gehouden van 25 tot en met 27 maart. De kandidaten stellen zich voor.

Vincent Ende: ‘Ik ben voor flexibel onderwijs gericht op praktische ervaring’

vincentende-460

Wat studeer je en hoeveelstejaars ben je?
‘Ik studeer Technische Bedrijfskunde in Den Bosch en ben derdejaars.’

Waarom wil je lid worden van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad?
‘Ik wil werkelijke veranderingen creëren in plaats van plannen maken om dit te
gaan doen. En ik wil de geluiden die ik om me heen hoor op de opleiding, academie en Avansbreed laten horen.’

Heb je ervaring met medezeggenschap, zo ja welke?
‘Ik ben lid van de opleidingscommissie en academieraad van de Academie voor Industrie & Informatica.’

Wat zou jij als studentlid willen aanpakken binnen Avans, wat moet er anders?
‘Flexibeler onderwijs en dan niet per se in een bepaalde vorm als tentamen of assessment, maar
afhankelijk van de kwaliteiten van de student. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden zijn om ook vakken bij andere opleidingen of academies te volgen. Ook al tijdens de propedeuse.
Het onderwijs moet praktijkgerichter. Niet alleen plannen maken maar ook werkelijk deze plannen uitvoeren. En er is meer behoefte aan internationalisering. De wereld houdt niet op bij de grens maar begint daar juist. Er zijn veel meer kansen buiten Nederland dan daarbinnen. Studenten moeten meer de mogelijkheid krijgen hier van gebruik te maken.

Hoe ga jij contact houden met je achterban?
‘Ik wil besluiten en gemaakte keuzes communiceren in samenwerking met Punt en mogelijke vraagstukken voorleggen als een poll op de Punt-site. Als dat mogelijk is.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?
‘Je moet op mij stemmen omdat ik voor flexibel onderwijs ben dat gericht is op praktische ervaring met behulp van het bedrijfsleven en internationaal gericht is.’

Van 25 tot en met 27 maart kun jij je stem uitbrengen op de kandidaten voor de AMR-verkiezingen. De komende weken stellen de kandidaten zich voor op de website van Punt. In het dossier vind je alle artikelen overzichtelijk bij elkaar.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?